Udvidelse af biogasanlæg NFG Nature Energy A/S, Odensevej 158, 5400 Bogense

31.08.2018

Nordfyns kommune har indledt miljøvurderingen af NFG Nature Energy A/S’ udvidelse af biogasanlægget på Odensevej 158, 5400 Bogense. Den planlagte udvidelse er på 250.000 tons/år, således at biogasanlægget efter udvidelsen kommer op på 550.000 tons/år.

For at give borgere og alle andre forudsætninger for at komme med forslag til afgrænsningen af den kommende miljøkonsekvensrapport, udgiver Nordfyns Kommune et idéoplæg, som indeholder en kort beskrivelse af projektet og de mulige påvirkninger af mennesker, miljø og natur, som forventes belyst i miljøvurderingen, samt information om det videre forløb. Idéoplægget ledsages også af kortbilag, der viser projektområdet for udvidelsen af biogasanlægget.

Under høringen kan alle med interesse i projektet stille spørgsmål og komme med ideer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde med miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker til undersøgelser af særlige miljøpåvirkninger eller hvis der er forhold i området, som bør belyses på en særlig måde.

Idéoplægget kan findes på Nordfyns Kommunes hjemmeside: www.nordfynskommune.dk/vvm

Alle ideer, forslag og bemærkninger kan sendes fra den 31. august 2018 til og med den 14. september 2018 til Nordfyns kommune mærket ”Miljøvurdering af NGF Nature Energy Nordfyns biogasanlæg” og med angivelse af journalnummer: S2018-14895 på

teknisk@nordfynskommune.dk eller med post til:

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Herefter vil Nordfyns Kommune behandle de indkomne svar i forhold til miljøvurderingen af projektet.

Anlægget er miljøgodkendelsespligtig og projektet kræver derfor også et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, hvor Nordfyns Kommune er myndighed.