Tilladelse til tre søer ved Væde

24.08.2018

Kommunen meddeler tilladelse til etablering af tre søer på ca. 1200 m2, 800 m2 og 1800 m2 på ejendommene 1a, Væde By, Veflinge og 2a, Elverud Gde, Vigerslev.

Adresse: Ejendommene 1a, Væde By, Veflinge og 2a, Elverud Gde, Vigerslev

Projekt: Tilladelse efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 1000 m2 sø og en ca. 800 m2 sø på matr. nr. 1a, Væde By, Veflinger, samt en ca. 1800 m2 sø på matr. nr. 2a, Elverud Gde, Vigerslev

Klagefrist: 21. september 2018.