Miljøgodkendelse af midlertidig produktion: Tinby A/S - Sunekæer 13-15 5471 Søndersø

30.08.2018

Nordfyns kommune har meddelt miljøgodkendelse af en midlertidig produktion på Sunekær 13-15, 5471 Søndersø.

Adresse: Sunekær 13-15, 5471 Søndersø.

Projekt: Miljøgodkendelse af en midlertidig produktion på Tinby A/S, Sunekær 13-15, 5471 Søndersø.

Godkendelsen udløber 1. maj 2019. Godkendelsen offentliggøres på kommunes hjemmeside den 30. august 2018.

Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelsesloven og standardvilkårsbekendtgørelsen.

Det er en produktion af typen D207: Virksomheder, der fremstiller produkter ved fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmaterialer på mere end 100 kg/dag.

Klagefristen for godkendelsen udløber 27. september 2019.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.