Dispensaton til oprensning af to vandhuller

09.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til oprensning af to søer på matrikelnummer 60, Bogense Markjorder, Bogense

Adresse: matr.nr. 60, Bogense Markjorder, Bogense

Projekt: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af to vandhuller

Klagefrist: Inden 7. september 2018