200 meter gasledning langs Holmevej i Søndersø

29.08.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af ca. 200 meter gasledning langs Holmevej i Søndersø.

Adresse: Ledningsstrækning langs Holmevej i Søndersø, på strækningen mellem Snavevej og Sømarksvej.

Projekt: Afgørelse efter Miljøvurderingsloven om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport før etableringen af ca. 200 meter, 4 bars ledning langs Holmevej, på strækningen mellem Snavevej og Sømarksvej, i Søndersø

Klagefrist: 26. september 2018