§ 12 miljøgodkendelse af svineproduktion på Tevringevej 5, 5462 Morud

16.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Godkendelse af udvidelse af svineproduktion i to etaper

Adresse: Tevringevej 5, 5462 Morud

Resumé: Der er meddelt godkendelse til at udvide svineproduktionen i to etaper, hvor 

  • første etape er til 7.400 stk. slagtesvin pr. år fra 30-114 kg, svarende til 215,59 DE og etablering af ny gyllebeholder, og i 
  • etape 2 til 14.600 stk. slagtesvin pr. år, fra 30-114 kg, svarende til 425,35 DE, samt etablering af ny stald.

Klagefristen udløber den 14. maj 2018.

Dokumentet er fjernet idet godkendelsen er trukket tilbage.