Tilladelse til at etablere en sø og en jordvold med beplantning på Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

05.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 1200-1300 m2 på matr. nr. 1 br Egebjerggård Hgd,. Krogsbølle, samt en beplantet jordvold med en længde på 135 meter og en højde på 2 meter.

Adresse: Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Projekt: Etablering af en sø på mellem 1200-1300 m2 på matr. nr. 1 br Egebjerggård Hgd,. Krogsbølle, samt en beplantet jordvold med en længde på 135 meter og en højde på 2 meter.

Klagefrist: 4. maj 2018.