Etablering af moniteringsboring i Dalskoven

09.04.2018

Tilladelse til at lave en moniteringsboring og udtage en vandprøve

Adresse: Matrikel 7b Roerslev By, Nr. Nærå.

Projekt: Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring ved Dalskoven, renpumpning og vandprøvetagning på matrikel 7b Roerslev By, Nr. Nærå.

Klagefrist er den 7. maj 2018