Tilladelse til at etablere en sø på Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

11.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 600-700 m2 på matr. nr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle.

Adresse: Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

Projekt: Etablering af en sø på mellem 600-700 m2 på matr. nr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle

Klagefrist: 10. maj 2018.