Afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk

24.04.2018

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk.

Afgørelsen samt relevante bilag kan ses her:

Afgørelsen er sendt til berørte parter samt til Miljøstyrelsen.