April

Høring af tillæg til vandforsyningsplan - nedlæggelse af Hårslev Vandværk

30.04.2018

Gamby-Hindevad Vandværk overtager pr. 1. juli 2018 Hårslev Vandværk. Denne ændring af vandforsyningsstrukturen kræver et tillæg til vandforsyningsplanen.

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 696, Morud

30.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny bygning

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2018-2 Etplanshuse i Fionaparken

26.04.2018

Nordfyns Kommune har d. 26. april 2018 vedtaget lokalplan 2018-2 for etplanshuse i Fionaparken.

Afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk

24.04.2018

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse om økonomisk bidrag til klimaprojekt Bogense Bybæk.

Høring af vandløbsgodkendelse

19.04.2018

Nordfyns Kommune påtænker at give tilladelse til åbning af en del af rørlagt strækning af Limkilde ved Bredbjerg.

§ 12 miljøgodkendelse af svineproduktion på Tevringevej 5, 5462 Morud

16.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Godkendelse af udvidelse af svineproduktion i to etaper

Landzonetilladelse - Rugårdsvej 729, Morud

16.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til flytning og udvidelse af cykelskur samt etabl. af p-plads

Landzonetilladelse - Krudtgyden 9, Søndersø

12.04.2018

Nordfyns Kommune har meddelt tilladelse til opførelse af garage/teknikrum

Tilladelse til at etablere en sø på Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

11.04.2018

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 600-700 m2 på matr. nr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle.

Generalforsamling 2018:

11.04.2018

Landvindingslagene Bogense Østre Enge, Bogense Vestre Enge og Bogense Vestre Digelag

1 2