Offentliggørelser

Afgørelse om svineproduktion på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

21.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktionen på Glavendrupvej 10, 5450 Otterup

Høring: Revidering af Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

18.02.2019

Nordfyns Kommune sender forslag til revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune i offentlig høring jf. § 3 i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Afgørelse om svineproduktion på Bogmose 32 5400 Bogense

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion på Bogmose 32, 5400 Bogense

Kontrolprogram for Hasmark Strands Vandforsyning

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Hasmark Strands Vandforsyning

Kontrolprogram for Hasmark Vandværk

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om nyt kontrolprogram for Hasmark Vandværk

Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af den § 3 beskyttede sø på ejendommen Flytterupgyden 31, 5471 Søndersø matr.nr. 6a Fuglebjerglund, Veflinge.

Landzonetilladelse - Lundemosen 12, Otterup

14.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af carporte

Landzonetilladelse - Bjerrumvej 28, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af maskinhus

Landzonetilladelse - Harritslevvej 21, Bogense

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse - Egensegårdsvej 4, Otterup

13.02.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af lejlighed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Kontakt

Strategi og Politik
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00