Offentliggørelser

H.C.A. Airport - forlængelse af miljøgodkendelse

12.04.2021

Nordfyns kommune meddeler forlængelse af de gældende driftsvilkår for Hans Christian Andersen Airport P/S, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N

Landzonetilladelse til etablering af sø på Horsebækvej 36, 5450 Otterup

08.04.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til etablering af en ca. 300 m2 sø på matr. 9b Hjadstrup By, Hjadstrup

Landzonetilladelse til genopførelse af værksteds- og lagerbygning

29.03.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til genopførelse af værksteds- og lagerbygning på Flyvesandsvej 37, 5450 Otterup, matr.nr. 35c, Agernæs By, Krogsbølle.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse, boring DGU nr. 128.134

23.03.2021

Nordfyns Kommune meddeler fornyet tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU nr. 128.134 til vanding af afgrøder

Vandindvindingstilladelse til boring tilhørende Bårdesøvej 140

23.03.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU nr. 128.263

Landzonetilladelse til ny mobilantennemast Møllegyden 103 Søndersø

23.03.2021

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til opførelse af en 42 m høj mobilantennemast på matr. nr. 9a, Skovsgårde, Hårslev, beliggende Møllegyden 103, 5471 Søndersø.

Landzonetilladelse til opførelse af kontor, værksted og lager på Industrivej 1, Bogense

22.03.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af kontor, værksted og lager på matr.nr. 14c, Bogense Markjorder, på Industrivej 1 i Bogense.

Lovliggørende landzonetilladelse til Grøntboden på Søndergade 59, Otterup

22.03.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til eksisterende grøntbod på matr.nr. 1cl, Nislevgård Hgd, Otterup.

Afgørelse om svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

17.03.2021

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til den eksisterende
svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

Tilladelse til nedsivning af vand fra multibane på Nislevvej 11

16.03.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af vand fra multibane på Nislevvej 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00