Offentliggørelser

Krydsningstilladelse til styret underboring af Stavis Å

27.01.2021

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til krydsning af vandløb med en styret underboring af Stavis Å

Landzonetilladelse til udstykning af fremtidig lagerbygning i Maderup

27.01.2021

Der gives tilladelse til udstykning af fremtidig lagerbygning på matr.nr. 3a, Maderup By, Særslev.

Afgørelse om miljøtilladelse af svineproduktion på Søndersøvej 363, 5471 Søndersø

27.01.2021

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktion på Søndersøvej 363, 5471 Søndersø

Tilladelse til nedsivning fra baner ved Otteruphallen

22.01.2021

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af vand fra padelbaner og strandhåndbold.

Landzonetilladelse til etablering af ridebane, Langegyde 1, 5400 Bogense

22.01.2021

Der gives tilladelse til etablering af ridebane på matr.nr. 6a, Tofte By, Skovby, beliggende Langegyde 1, 5400 Bogense.

Tilladelse til videregående vandbehandling, Nordfyns Vandværk

20.01.2021

Nordfyns Kommmune meddeler hermed tilladelse til videregående vandbehandling med kulfilter (AC-anlægget) og UV-lys på Nordfyns Vandværk

Tilladelse til videregående vandbehandling, Jullerup Vandværk

20.01.2021

Nordfyns Kommmune meddeler hermed tilladelse til videregående vandbehandling med UV-lys på Jullerup Vandværk.

Vandindvindingstilladelse Fremmelev 48

19.01.2021

Nordfyns Kommune hermed endelig tilladelse til at indvinde grundvand, Anlæg nr. 471-116

Tillæg til spildevandsplan 2020-2

15.01.2021

Reduktion af overløb til kappendruprenden og Søndre landkanal fra 3 landsbyer

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

15.01.2021

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til at opføre et enfamiliehus på matr.nr. 5ø V. Lunde By, Lunde, Vestergårdsvej 33, 5450 Otterup.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00