Offentliggørelser

Ekspropriation til ombygning af krydset Odensevej/Assensvej, 5400 Bogense

10.07.2020

Nordfyns Kommune har besluttet at ombygge krydset Odensevej/Assensvej

Landzonetilladelse - Middelfartvej 28, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny sognegård

Landzonetilladelse - Nyhave 9, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af padeltennisbane

Miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

03.07.2020

Nordfyns Kommune har i dag meddelt miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020-1 Nyt boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

01.07.2020

Kommunalbestyrelsen har d. 30. juni 2020 besluttet, at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Tilladelse til at etablere og afprøve én boring – Søndersø Vandværk

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Søndersø Vandværk tilladelse til at etablere og afprøve en boring på vandværkets grund ved Floravænget.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse, Limkilde 21

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 2M, Langesø Hgd., Vigerslev beliggende Limkilde 21, Langesø, 5462 Morud

Ikke-miljøvurderingspligt på etableringen af Catena Security IVS på Almindevej i Bogense

01.07.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed afgørelse om, at etableringen og driften af virksomheden Catena Sceurity IVS på Almindevej 3, 5400 Bogense ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplanforslag 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej

01.07.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. juni 2020 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring

Tilladelse til renovering af boring – Særslev-Hemmerslev Vandværk

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til at Særslev-Hemmerslev Vandværk til at renovere boring DGU nr. 136.129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00