Arbejdsopgaver for Trafiksikkerhedsudvalget

Her finder du en beskrivelse af arbejdsopgaverne i Trafiksikkerhedsudvalget for Nordfyns Kommune.

Formål

Det lokale trafiksikkerhedsudvalg har som sit formål:

 • at være et rådgivende organ for kommunen inden for trafiksikkerhedsområdet.
 • at være forum for dialog og øget samarbejde mellem skoler, institutioner, politi, vejdirektoratet, organisationer, politikere og den tekniske administration.
 • at deltage i planlægningen af indsatsområder for at sikre bedre adfærd blandt trafikanterne
 • at koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde på en måde, der sikrer borgernes involvering og engagement
 • at være bindeled mellem det regionale og lokale trafiksikkerhedsarbejde

Trafiksikkerhedsudvalgets kompetencer er alene rådgivende i forhold til Kommunalbestyrelsen og forvaltning, som i sin beslutningsproces og sagsbehandling således ingen høringspligt har i forhold til Trafiksikkerhedsudvalget.

Trafiksikkerhedsudvalgets anbefalinger skal forelægges de politiske udvalg sammen med det øvrige materiale i sagen.

Møde

Der afholdes 2-3 møder om året i trafiksikkerhedsudvalget. Møderne placeres, så der, når budgettet kendes kan drøftes, hvilke indsatser/kampagner der skal arbejdes med det efterfølgende år. Derudover afholdes 1 eller 2 statusmøder.

 • På møderne besluttes hvilke trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger og indsatsområder, der skal arbejdes med.
 • Mellem møderne kan der nedsættes projektgrupper, som er ansvarlige for forskellige kampagneområder.
 • Projektgrupperne kan ad-hoc indkalde ressourcepersoner og fagfolk til at deltage i projektarbejdet.
 • Udvalget informerer om sit arbejde gennem referater, som ligges på kommunes hjemmeside. På hvert møde overvejes det om, der er noget som pressen skal informeres om.

Organisation

 • Projektet forankres i Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Park og vej, hvor en medarbejder varetager sekretariatsopgaven for udvalget (indkalde til møder, skrive referat m.v.).
 • Formandsposten varetages af Teknik og Miljø udvalgsformanden i Nordfyns Kommune.
 • Udvalget sammensættes med repræsentanter for
 • 2 repræsentanter fra Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Drift
 • 2 repræsentanter fra Skoler og institutioner i Nordfyns kommune
 •  Fyns Politi
 • Vej direktoratet
 • Dansk Kørelæreforening
 • Dansk Cyklist Forbund
 • Handicaprådet
 • Seniorrådet
 • Landdistriktsrådet

Evaluering

Der laves årlige statistikker for uheldsudviklingen i kommunen. Et årligt notat med hvilke projekter/planer, der er igangsat i udvalget, kan ses på Nordfyns kommunes hjemmeside.

Siden blev sidst opdateret 08.06.2017 af indholdsansvarlig HDENEE

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00