SSP udvalget

SSP-udvalgets medlemmer:

Udpeget iht. beslutning om udvalgets sammensætning

Skole- og dagtilbudschef
Gitte Høj Nielsen
Telefon: 2360 3752
gitnie@nordfynskommune.dk

Børn- og familiechef
Jesper Due Pedersen
Telefon: 9116 6142
jpytli@nordfynskommune.dk

Skoleleder Bogense Skole
Pia Brøndsted Jacobsen
Telefon: 2136 9208
pjacob@nordfynskommune.dk

Forebyggelse & Eksternt samarbejde, Fyns Politi
Vakant

Viceleder Nordfyns Klub og Ungdomsskole
Jacob Nielsen
jani@nordfynskommune.dk
Telefon: 5127 9056

Leder Klub og Ungdomsskole
Morten Schneider Schlægelberger
Telefon: 92 43 94 54
mschla@nordfynskommune.dk 

Siden blev sidst opdateret 09.12.2019 af indholdsansvarlig CS