Bivenlig beplantning i Nordfyns Kommune

Som enligt stående vejtræer til gavn for bier vil lind, navr og spidsbladet løn være oplagte valg. Som dekorative hegn kan også bruges syren og hæg. Både af landskabelige hensyn og af hensyn til bierne, vil det være en fordel at variere artsvalget. Lavere buske og småtræer kan anvendes, hvor oversigten er vigtig af hensyn til trafiksikkerheden.

Læs mere i denne folder, som er udarbejdet af Det Grønne Råd: Folder om bivenlig beplantning i Nordfyns Kommune


Siden blev sidst opdateret 27.11.2019 af indholdsansvarlig EFJEDE