Det Grønne Råd

Rådet har til formål at være forum for dialog og øget samarbejde mellem interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Nordfyns Kommune.

Rådet skal endvidere kunne rådgive kommunen i forhold, som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Nordfyns kommune samt bidrage til en både offensiv og konstruktiv politik på natur- og området.

Birgitte Hammeleff fra Friluftsrådet er formand for rådet.

De øvrige deltagere er:
 • Bent Olsen, Dansk Cyklistforbund
 • Erik Steen Jensen , Fyns Familielandbrug
 • Frants Bernstorff-Gyldensteen, Dansk Skovforening
 • (Ubesat), Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Kim Falck Grony, Danmarks Jægerforbund
 • Kurt Holm, Dansk Ornitologisk Forening
 • Lars Iversen, Centrovice
 • Lars Langskov Nielsen, Nordfyns Erhverv og Turisme
 • Leo Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 
 • Ole Mogensen, Nordfyns Vandløbslaug
 • Steen Rasmussen, Bæredygtigt Landbrug
 • Carsten Nancke, Dansk Sportsfiskerforbund
 • Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen
 • Anders Thingholm (C), formand for Teknik- og Miljøudvalget
 • Brian Lebæk (A), næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
 • Mette Landtved-Holm (V), formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 

Teknik, Erhverv og Kultur fungerer som sekretariat for Det Grønne Råd.

Henvendelser vedr. Det Grønne Råd kan ske til Esben Terp Fjederholt på e-mail efjede@nordfynskommune.dk.

Kommissorium for Det Grønne Råd kan ses her.

 

Siden blev sidst opdateret 10.03.2020 af indholdsansvarlig METTEP

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00