Kommunalbestyrelsens vederlag

Her på siden finder du oplysninger om de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har modtaget, herunder hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e.

Nedenfor er en samlet oversigt over de faste vederlag, som Kommunalbestyrelsen modtager:

Vederlag 2020 (klik her) 

Det fremgår af styrelseslovens § 16 e, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer skal oplyse størrelsen af de vederlag, som de i det forgangne kalenderår har modtaget for varetagelsen af de forskellige hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen, udvalgs vederlag eller formandsvederlag. Der skal kun oplyses om de vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager for at sidde i f.eks. en bestyrelse, råd, nævn, m.v., som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen. Diæter, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse skal heller ikke oplyses.

Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, der modtager vederlag i forbindelse med varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2019 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn:

Hverv:

Vederlag pr. år:

Morten Andersen (V)

 

 

Bestyrelsesformand:

FynBus

 

Bestyrelsesmedlem:

Pension Danmark A/S

 

Bestyrelsesmedlem:

Energi Fyns Almene Fond

 

Bestyrelsesmedlem:

FGU Fyns forretningsudvalg

 

Bestyrelsesmedlem:

H.C. Andersen Airport

168.000 kr.

 

 

121.250 kr.

 

 

10.000 kr.

 

 

8.000 kr.

 

 

26.250 kr.

Mogens Christensen (V)

Bestyrelsesformand:

Søndersø Produktionshøjskole

10.000 kr.

 

Franz Rohde (C)

 

Bestyrelsesmedlem:

Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

 Jens Otto Dalhøj (I)


Bestyrelsesformand:

NGF Nature Energi
18.000 kr. 
 Mette Hjorth (B)


 Bestyrelsesmedlem:

VandCenter Syd A/S
50.000 kr. 

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og evt. ansatte i Nordfyns Kommune modtog i 2018 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn:

Hverv:

Vederlag pr. år:

Morten Andersen (V)

 

 

Bestyrelsesformand:

FynBus

 

Bestyrelsesmedlem:

Pension Danmark A/S

 

Bestyrelsesmedlem:

Energi Fyns Almene Fond

165.000 kr.

 

 

110.000 kr.

 

 

10.000 kr.

Mogens Christensen (V)

Bestyrelsesformand:

Søndersø Produktionshøjskole

20.000 kr.

 

Franz Rohde (C)

 

Bestyrelsesmedlem:

Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

Jens Otto Dalhøj (I)

Bestyrelsesformand:

NGF Nature Energy

 

Bestyrelsens næstformand:

Bionaturgas Danmark

140.000 kr.

 

 

17.000 kr.

Mette Hjorth (B)

Bestyrelsesmedlem:

VandCenter Syd A/S

50.000 kr.

Siden blev sidst opdateret 04.05.2020 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00