Kommunalbestyrelsens vederlag

Her på siden finder du oplysninger om de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har modtaget, herunder hverv omfattet af styrelseslovens § 16 e.

Nedenfor er en samlet oversigt over de faste vederlag, som Kommunalbestyrelsen modtager:

Vederlag 2018 (klik her) 

Det fremgår af styrelseslovens § 16 e, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer skal oplyse størrelsen af de vederlag, som de i det forgangne kalenderår har modtaget for varetagelsen af de forskellige hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen, udvalgs vederlag eller formandsvederlag. Der skal kun oplyses om de vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager for at sidde i f.eks. en bestyrelse, råd, nævn, m.v., som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen. Diæter, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse skal heller ikke oplyses.

Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, der modtager vederlag i forbindelse med varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller indstillet til af Kommunalbestyrelsen.

Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2018 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn:

Hverv:

Vederlag pr. år:

Morten Andersen (V)

 

Bestyrelsesformand:
FynBus

Bestyrelsesmedlem:
Pension Danmark

Bestyrelsesmedlem:
Energi Fyns Almene Fond

165.000 kr.


110.000 kr.


10.000 kr.

Mogens Christensen (V)

Bestyrelsesformand: 
Søndersø Produktionshøjskole

20.000 kr.

Franz Rohde (C)

Bestyrelsesmedlem:
Fjernvarme Fyn A/S

50.000 kr.

Jens Otto Dalhøj (I)

Bestyrelsesformand:
NGF Nature Energy

Bestyrelsens næstformand:
Bionaturgas Danmark

140.000 kr.

17.000 kr.

Mette Hjorth (B) Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd A/S
50.000 kr.Nedenfor er en oversigt over de vederlag, som medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og ansatte i Nordfyns Kommune har modtaget i 2017 for hverv omfattet af styrelseslovens § 16e:

Navn: Hverv:  Vederlag pr. år:
Morten Andersen (V)
Bestyrelsesformand:
FynBus

Bestyrelsesmedlem:
Pension Danmark

Bestyrelsesmedlem:
Energi Fyns Almene Fond

163.000 kr.


110.000 kr.10.000 kr.
Jørgen Meier Sørensen (V)
Bestyrelsesmedlem:
Fjernvarme Fyn A/S

33.333 kr.
Mogens Christensen (V)
Bestyrelsesformand:
Søndersø Produktionshøjskole

Bestyrelsesmedlem (stedfortræder):
Fjernvarme Fyn A/S
20.000 kr.
16.667 kr.
Rene Lundegaard (O)
Bestyrelsens næstformand:
Søndersø Produktionsskole

Bestyrelsesmedlem:
VandCenter Syd A/S
15.000 kr.
50.000 kr.
Jens Otto Dalhøj (I)
Bestyrelsesformand:
NGF Nature Energy

Bestyrelsens næstformand:
Bionaturgas Danmark
140.000 kr25.000 kr.

Kommunalbestyrelsens vederlag

Siden blev sidst opdateret 20.03.2019 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00