Når høsten skal i hus

30.06.2017

Hvor mange rotter skal du have på kost til vinter?

Som grundejer har du pligt til at sikre dine bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Rotte

Hvor mange rotter skal du have på kost til vinter?

Som grundejer har du pligt til at sikre dine bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Dette kan især være en udfordring i landbrugets bygninger med store mængder korn og foderoplag.

Tænk derfor over hvordan du indretter dit planlager og opbevarer dit foder.

Nu skal årets høst snart i hus, så det er nu du skal gennemgå dine bygninger, og få tætnet vinduer, døre og porte, så der ikke er direkte adgang. 

Voksne rotter kan kravle gennem åbninger og sprækker, med en diameter på ca. 2 cm, og rotter kan gennemgnave materialer, der er blødere end jern.

Rotter er skadedyr og kan forvolde stor skade og store økonomiske udgifter, når de graver sig vej ind i bygninger og kloaker, maskiner og elinstallationer.

Derudover bærer de ofte rundt på en række sygdomme, hvoraf nogle kan være farlige for mennesker.

Det er derfor vigtigt, at du tætner dine bygninger, så rotterne ikke har direkte adgang til store mængder føde.

Er det for nemt at blive mæt i dit kornlager, spiser de ikke giften i dine rottekasser.

Det skal du tjekke:

  • Fjern ukrudt, buske og andet bevoksning som står op af bygningerne. Rotter bryder sig ikke om at færdes på åbne arealer.
  • Hold rent, også under fodersiloer, og fjern spild af foder hurtigst muligt.
  • Ydermure skal være intakte og uden beskadigelser.
  • Bygningernes tage bør være hele og tætte.
  • Vinduer skal altid være forsynet med hele glas eller med Rottenet.
  • Ejendommens sokkel skal overalt være intakt.
  • Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og fastgjorte 
  • Gennemføringer til elkabler, rør m.v. i mur og sokkel skal sikres med et egnet materiale

Har du en sikringsordning med et skadedyrsbekæmpelsesfirma, kan firmaet hjælpe dig med at gennemgå din ejendom, og komme med gode råd til hvordan du sikrer dig mod rotter.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/

Har du ingen sikringsordning ved et skadedyrsbekæmpelsesfirma, kan du ved tegn på rotter, anmelde rotter på Nordfyns Kommunes hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Ejerbolig/Rotter