Kommunalbestyrelsesmøder i december 2017

05.12.2017

Torsdag den 7. december holde både den nuværende og den kommende Kommunalbestyrelse for Nordfyns Kommune møde.

Torsdag den 7. december kl. 17.00 holder Kommunalbestyrelsen for Nordfyns Kommune møde på Bogense Rådhus.

Følgende punkter er på behandling på mødet:

 1. 2. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune.

Torsdag, den 7. december kl. 18.00 holder den kommende Kommunalbestyrelse for Nordfyns Kommune (2018 – 2021) konstituerende kommunalbestyrelsesmøde på Bogense Rådhus.

Følgende punkter er på behandling på mødet:

 1. Kommunalbestyrelsen
 2. Anmeldelse af valggrupper
 3. Valg af Formand
 4. Valg af 1. og 2. næstformand
 5. Økonomiudvalget
 6. Teknik- og Miljøudvalget
 7. Social- og Sundhedsudvalget
 8. Børne- og Ungeudvalget
 9. Arbejdsmarkedsudvalget
 10. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
 11. Beredskabskommissionen - Beredskab Fyn
 12. Det lovpligtige børn- og ungeudvalg
 13. Hjemmeværnets Distriktsudvalg
 14. Ekspropriations- og Taksationskommissionen
 15. Taksations- og Overtaksationskommissionen
 16. Fjernvarme Fyn Holding ApS
 17. NGF Nature Energy Holding A/S
 18. Vandcenter Syd Holding A/S
 19. Fredningsnævn
 20. Grundlisteudvalg
 21. Handicapråd
 22. Hegnsyn
 23. KL´s repræsentantskab
 24. Kredsrådet under Fyns Politi
 25. Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd
 26. Nordfyns Musikskole
 27. Repræsentanter til vejsyn
 28. Trafikselskabet FynBus
 29. Bemyndigelse
 30. Beboerklagenævn
 31. Huslejenævn
 32. Nordfyns Erhverv og Turisme – NEET
 33. Nordfyns Gymnasium
 34. Søndersø Produktionshøjskole
 35. Otterup Produktionshøjskole
 36. Nordfyns Klub og Ungdomsskoles bestyrelse
 37. Skatteankenævn
 38. Folkeoplysningsudvalget
 39. Landindvindings- og Digelag
 40. Kulturregion Fyn
 41. Det Grønne Råd
 42. Det Maritime Råd
 43. Lokalt Trafiksikkerhedsudvalg
 44. Fyns Affalds Koordinerings Selskab A.m.b.a. (FAKS)¨
 45. Modtagestation Syddanmark I/S
 46. Hans Christian Andersen Airport
 47. FilmFyn
 48. Kunstudvalget
 49. Valgbestyrelse til kommunale valg
 50. Valgbestyrelse ved valg til Europaparlamentet og Folketinget samt afstemninger til EU og Folketinget
 51. Ungdommens Uddannelsesvejledning – Odense og Omegn (UUO)
 52. Valg – Konstituering – LAG MANK
 53. Mødeplan 2018
 54. Orientering

Dagsordenerne til møderne kan ligesom referaterne fra møderne ses på hjemmesiden www.nordfynskommune.dk