Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider ved henvendelse til Nordfyns Kommune.

Grundprincippet er, at sager behandles så hurtigt som muligt.

Der kan være fastsat frister i lovgivningen for sagsbehandlingen, fx ved sager om aktindsigt afgør myndigheden snarest; ”om en begæring kan imødekommes. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 7 arbejdsdage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge” (Forvaltningsloven § 16 stk.2).

Nedenfor er angivet de maksimale sagsbehandlingstider, som Nordfyns Kommune tilstræber at overholde de sagsbehandlingstider, linket herunder henviser til:

Siden blev sidst opdateret 02.07.2015 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked