Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider ved henvendelse til Nordfyns Kommune.

Grundprincippet er, at sager behandles så hurtigt som muligt.

Der kan være fastsat frister i lovgivningen for sagsbehandlingen. 

Det gælder f.eks. ved sager om aktindsigt, hvor det fremgår af Forvaltningslovens § 16, stk. 2, at myndigheden snarest afgør, om aktindsigtsanmodningen kan imødekommes. Anmodningen skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage, medmindre det undtagelsesvist ikke er muligt,  og i så fald skal den aktindsigtssøgende underrettes om grunden til fristoverskridensen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. 

Efter Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal kommunen på de enkelte sagsområder på det sociale område fastsætte frister for, hvor land tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. 

Følg linket nedenfor for at se de fastsatte frister for sagsbehandlingstider, som Nordfyns Kommune tilstræber at overholde:

Siden blev sidst opdateret 23.10.2020 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00