Grundlovsceremoni for statsborgerskab

Der afholdes grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune.

To gange om året vedtager Folketinget en lov om indfødsret til nye statsborgere. Hvis du er tildelt indfødsret, skal du også deltage i en grundlovsceremoni i din kommune.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven. Kravet om, at du skal udveksle håndtryk med en repræsentant for kommunen, er derimod blevet afskaffet. 

Grundlovsceremonier i 2021

I Nordfyns Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året på Bogense Rådhus.

  • Den første grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune blev afholdt onsdag den 12. august 2020. 
  • Tidspunktet for næste grundlovsceremoni vil blive fastsat i begyndelsen af 2021. 

Tilmelding

Hvis du bor i Nordfyns Kommune og har fået tildelt indfødsret ved lov, kan du deltage i grundlovsceremonien på Bogense Rådhus. Hvis du bor i en anden kommune, skal du i stedet henvende dig til din bopælskommune for at blive tilmeldt en ceremoni der. 

Når tidspunktet for næste ceremoni er blevet fastsat, kan du tilmelde dig ved at ringe til Strategi og Politik, Rikke Kampp, tlf. 64 82 80 04. Ved tilmeldingen skal du oplyse dit fulde navn, cpr.nr., mobilnummer og om du medbringer gæster. 

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være et af nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1. og 2., hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du har fået tilsendt "blanket til afgivelse af erklæring" fra ministeriet, skal du også medbringe denne. Ellers får du den udleveret på Bogense Rådhus. Husk, at du først skal underskrive erklæringen under ceremonien. 

Siden blev sidst opdateret 22.12.2020 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00