Grundlovsceremoni for statsborgerskab

Der afholdes grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune.

To gange om året vedtager Folketinget en lov om indfødsret til nye statsborgere. Hvis du er tildelt indfødsret, skal du også deltage i en grundlovsceremoni i din kommune.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven, og du skal udveksle håndtryk med en repræsentant for kommunen. 

Grundlovsceremonier i 2020

I Nordfyns Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året.

  • Den første grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune skulle have været afholdt af borgmester Morten Andersen tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.00 på Bogense Rådhus, Østergade 23, 1. sal, 5400 Bogense. På grund af truslen om COVID-19 virus blev ceremonien aflyst, da den indebærer fysisk kontakt i form af håndtryk. Ceremonien vil blive afholdt, så snart forholdene tillader det. 

Tilmelding

Hvis du bor i Nordfyns Kommune og har fået tildelt indfødsret ved lov, kan du tilmelde dig grundlovsceremonien. Du tilmelder dig ved at ringe til Strategi og Politik, Rikke Kampp, tlf. 64 82 80 04. Ved tilmeldingen skal du oplyse dit fulde navn, cpr.nr., mobilnummer og om du medbringer gæster. 

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være et af nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1. og 2., hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt dig. Den hedder ”blanket til afgivelse af erklæring”. Du skal først underskrive blanketten under ceremonien på Bogense Rådhus. 

Siden blev sidst opdateret 10.03.2020 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 80 08
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00