Grundlovsceremoni for statsborgerskab

Der afholdes grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune.

To gange om året vedtager Folketinget en lov om indfødsret til nye statsborgere. Hvis du er tildelt indfødsret, skal du også deltage i en grundlovsceremoni i din kommune.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven. Kravet om, at du skal udveksle håndtryk med en repræsentant for kommunen, er derimod blevet afskaffet. 

Grundlovsceremonier i 2020

I Nordfyns Kommune holder vi to grundlovsceremonier om året.

  • Den første grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune blev afholdt af borgmester Morten Andersen onsdag den 12. august 2020 kl. 17.00 på Bogense Rådhus, Østergade 23, 1. sal, 5400 Bogense.
  • Tidspunktet for næste grundlovsceremoni er endnu ikke fastlagt. 

Tilmelding

Hvis du bor i Nordfyns Kommune og har fået tildelt indfødsret ved lov, kan du tilmelde dig den næste grundlovsceremoni. Du tilmelder dig ved at ringe til Strategi og Politik, Rikke Kampp, tlf. 64 82 80 04. Ved tilmeldingen skal du oplyse dit fulde navn, cpr.nr., mobilnummer og om du medbringer gæster. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 28. juli 2020 kl. 15.00. 

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være et af nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1. og 2., hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du har fået tilsendt ny "blanket til afgivelse af erklæring" fra ministeriet, skal du også medbringe denne. Ellers får du den udleveret på Bogense Rådhus. Husk, at du først skal underskrive erklæringen under ceremonien. 

Siden blev sidst opdateret 27.08.2020 af indholdsansvarlig RIKKLA

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00