Coronavirus

Nordfyns Kommune har igangsat en række initiativer for at imødekomme myndighedernes krav og anbefalinger.

Her på siden kan du finde information om de forhold, der gælder for dig som borger i Nordfyns Kommune.

Alle tiltag tager udgangpunkt i myndighedernes anbefalinger, som du løbende kan holde dig opdateret omkring på hjemmesiden www.coronasmitte.dk

Formålet med tiltagene er, at inddæmme og mindske smittespredning mest muligt, og vi opfordrer alle til at handle med omtanke.

Kan du hjælpe?

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus. Så hvis du kan - og har lyst til - at hjælpe, så opret gerne din profil i vores jobbank. 

Åbn jobbanken her.

Til dig der gerne vil i kontakt med Nordfyns Kommune

Hvis du har behov for at komme i kontakt med Nordfyns Kommune, kan du som vanlig ringe til kommunens hovednummer: 6482 8282 i den normale telefontid. Så vil omstillingen guide dig videre til den rigtig afdeling/medarbejder.


Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at mødes med kommunens medarbejdere. De tre rådhuse i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø blev lukket fredag morgen og dermed også lukket for offentlig adgang. Bortset fra enkelte medarbejdere, der varetager vitale samfundsfunktioner, er alle sendt hjem, hvorfor de arbejder i størst muligt omfang. Af sikkerhedsmæssige årsager er alle møder blevet aflyst. 

Borgerservice

Borgerservice er også indtil videre lukket. Ha man et akut behov for en borgerserviceydelse, kan man ringe på telefon 64 82 82 82. Mandag, tirsdag, onsdag klokken 9.00-15.00, torsdag klokken 9.00-17.00 og fredag klokken 9.00-13.00. 


Derudover henviser vi til at benytte sig af selvbetjening på borger.dk.

Til dig der har en aftale med en medarbejder fra Nordfyns Kommune

Har du en aftale med en medarbejder i kommunen - det kunne eksempelvis være din sagsbehandler - bliver du kontaktet, hvis aftalen aflyses. Har du selv behov for at aflyse, skal du gøre det på sædvanligvis.

Til dig der kan og gerne vil hjælpe - med sundhedsfaglig baggrund

Vi har brug for din hjælp


Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus.

Vi får brug for flere fagpersoner fx pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen for alvor får fat.

Vi søger nu at mobilisere alle de gode kræfter i kampen mod coronavirussen og har derfor oprettet en jobbank, som vi beder dig om at tilmelde dig.

Har du lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft i Nordfyns Kommune i den aktuelle situation? Så klik på linket nedenfor for at tilmelde dig jobbanken.

Vi kontakter dig, hvis vi får behov for netop dine hænder og kompetencer.

Du vil få løn ifølge overenskomsten.


Læs mere her

Til dig der kan og gerne vil hjælpe - som frivillig

Der er mange muligheder for at hjælpe

I denne tid er der mange, der har brug for hjælp. Det kan både være praktisk hjælp eller social kontakt i en ensom tid. 

Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du finde en liste over initiativer, foreninger og hjælpeorganisationer, som du kan henvende dig til her på Nordfyn, på Frivilligcenter Nordfyns hjemmeside.

Til forældre med børn i dagtilbud og skolerOBS. Vær opmærksom på at der er forskellige vilkår der gør sig gældende inden og efter 13. april. Se nedenstående afsnit under overskrifterne: 
'Nødpasning efter 13. april' og 'Nødpasning frem til 13. april'.


_________________________________


Nødpasning efter 13. april

På pressemøde i mandags åbnede Statsminister Mette Frederiksen for, at Danmark måske kan vende tilbage til en mere normal hverdag efter påske. En eventuel genåbning vil ske gradvist og forskudt. Mette Frederiksen kom ikke nærmere ind på, hvordan det rent praktisk skal ske.

I skrivende stund forventer vi dog fortsat, at nedlukningen af vores dagtilbud og skoler vil være en realitet efter påske. vi melder dette ud til jer nu, da det muliggør en hensigtsmæssig koordinering og organisering op til påskeferien – så vi kan være klar til at tage imod tilmeldte børn i vores nødberedskab efter påske.

For børn, unge og deres familier betyder det, at nødberedskabet på dagtilbud og skole forlænges -  med den væsentlige ændring at der efter påske tilbydes nødpasning /nødundervisning i HVERT distrikt.

Vi tilbyder efter påske også nødpasning i alle vore specialtilbud. Disse tilbud åbnes for jeres børn, således at der ikke skal andre kriterier til end at jeres barn er visiteret til et specialtilbud. 


Ved behov for nødpasning/nødundervisning kontaktes lederen af barnets sædvanlige dagtilbud/skole telefonisk senest fredag d. 3. april 2020 kl. 12.


Kriterier for nødberedskab fastholdes og er indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Opstår der akut behov skal nedenstående ledere ligeledes kontaktes:


Distrikt Havrehed

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Kernen og på Havrehedskolen afd. Morud.
Skoleleder Kim Funk Johannessen 23743678
Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen 22938141.

 

Distrikt Søndersø

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mælkevejen og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Nødpasning og nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår i henholdsvis Tigerhuset og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Skoleleder Jan Møller-Iversen 30591524
Dagtilbudsleder Inge-Lise Andersen 29337589.

 

Distrikt Bogense

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Skoven og på Bogense Skole afd. Bogense.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Bogense Skole afd. Bogense.
Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen 21369208
Dagtilbudsleder Mette Hjorth 23823911.

 

Distrikt Sletten (inkl. Børnehuset Skovtroldene)

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mini-Max og på Sletten skole afd. Nordvest.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Sletten skole afd. Otterup.
Skoleleder Mads Dahl Arvidsen 23288878
Dagtilbudsleder Ulla Windfeld-Lund 26744460.

 

Distrikt Særslev-Hårslev

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Hårslev og på Særslev-Hårslev-Skole afd. Hårslev.
Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Særslev.
Distriktsskoleleder Sara K. Johansen 29377317
Pædagogisk afdelingsleder Lene T. Pagh 23267576.


Distrikt Kystskolen

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis børnehuset Fyrtårnet og på Kystskolen afd. Krogsbølle.
Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Mini-Max, Otterup.
Konstitueret Skoleleder Caroline K. Pedersen 24968986
Pædagogisk afdelingsleder Charlotte von Staffeldt Beck 21373182.


Heldagsskolen

Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel 23 35 03 69.


_____________________________________

Nødpasning frem til 13. april

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag. De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag d. 13. april.


Helt konkret betyder det, at hjemsendelsen af børn og unge i Nordfyns kommune forlænges – og at alle dagplejere, daginstitutioner og skoler forbliver lukkede ind til og med d.13. april 2020.


For børn, unge og deres familier betyder det, at det etablerede nødberedskab på dagtilbud og skole forlænges.


Vi tilbyder nødberedskab indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.


Der tilbydes nødpasning for dagtilbud i henhold til:


Kriterie 1: 

 • Mælkevejen, Søndersø, (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)

Kriterie 2:

 • Kernen, Morud, (Leder Gitte Helga Kristensen, telefon 22 93 81 41)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89).

Der tilbydes nødundervisning for skoler på henholdsvis:

Kriterie 1: 

 • Søndersøskolen - Nordmark (Leder Jan Møller Iversen, telefon 30 59 15 24). Herunder også alle børn i specialiserede tilbud.

Kriterie 2:

 • Bogense skole, (Leder Pia Brøndsted Jacobsen, telefon 21 36 92 08)
 • Heldagsskolen, (Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel, telefon 23 35 03 69)

Har I behov for at gøre brug af nødpasning eller nødundervisning, skal I ringe til ovenstående kontaktpersoner. 


________________________________   

Spørgsmål og svar

Læs generelle spørgsmål og svar til børnefamilier her: 

________________________________

Legeaftaler

Læs myndighedernes anbefalinger omkring legeaftaler her.


_______________________________

Tandplejen

Tandklinikken er lukket på ubestemt tid og allerede aftalte tider til og med mandag den 13. april er annulleret. 

Telefonen er lukket fra den 3. april - 13. april. Telefonen er åben igen tirsdag den 14. april mellem kl. 8.00-9.00.

Selvbetjeningsløsningen Borgerbooking er også lukket på ubestemt tid. 

Det er ikke muligt at møde op på klinikken uden aftale.


Ved akut opstået tandpine eller tandskade uden for klinikkens åbningstid henvises til praktiserende tandlæge eller skadestue. Lørdage, søndage og helligdage kan Tandlægevagten, Heden 7, Odense, kontaktes på telefon: 99 44 08 09 fra kl 9.00-12.00.

Til forældre med babyer og småbørn

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har oprettet et nødberedskab med én person fysisk tilstede dagligt. Resten af sundhedsplejerskerne arbejder hjemmefra og er alle kontaktbare for telefonisk vejledning til de familier, de er sundhedsplejerske for. 

Sundhedsplejens vagttelefon er desuden åben på hverdage kl. 9-12, telefonnr. 20 34 43 19.

Sundhedsplejen kontakter telefonisk alle familier med et nyfødt barn og laver aftale om konsultation eller hjemmebesøg.  Konsultationer finder sted i Sundhedsplejens hus, Rugårdsvej 727, Morud. Herefter opretholder sundhedsplejen kontakt med fysiske aftaler indtil barnet vurderes at være i trivsel. Disse aftaler vil primært blive afholdt i Sundhedsplejens hus.

Sundhedsplejen bedes orienteres, hvis der er tegn på sygdom i familier, der venter besøg af sundhedsplejersken, og der henstilles til, at der kun er én forældre, der møder op med barnet i konsultationen med henblik på at reducere smitterisiko. Der modtages kun raske personer i konsultationen. Besøg og konsultationer er afkortet for at mindske smitterisikoen. 

Sundhedsplejen prioriterer flg. besøg under nødberedskabet:
• Tidligt barselsbesøg
• Etableringsbesøg
• Behovsbesøg

Familierne kontaktes telefonisk vedr. deres aftaler med sundhedsplejersken ved ca. 1 mdr., 2 mdr., 4-6 mdr. samt ved 8 – 10 mdr. Her vurderes det, om der er et særligt behov, der kræver en opfølgning eller en fysisk kontakt så sundhedsplejersken kan vurdere barnet. 

Fødsels- og forældreforberedelse ”Ny Familie” er aflyst under nødberedskabet.

Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge afholder ikke fysiske kontakter, men kan kontaktes telefonisk på tlf. 51 41 41 06.

Derudover danner vi ikke mødregrupper under Covid-19 - epidemien, og vi anbefaler, at eksisterende mødregrupper ikke mødes.

Fra Center for Læring og Trivsel (CLT)

CLT’s tilgængelighed under Covid-19


Vi arbejder stadig, som vi plejer med ønsket om at yde pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning samt konsultativ bistand indenfor områderne: læring, trivsel og udvikling, adfærd, hørelse, tale og sprog, motorik og bevægelse.


Hvad gør jeg, hvis:


Jeg har brug for at få fat på en Psykolog, Specialpædagog, Ergo- eller fysioterapeut og/eller en Tale- høre- konsulent, som jeg tidligere har været i dialog med, og som kender mit barn?


Alle medarbejdere arbejder hjemmefra, og kan stadig kontaktes telefonisk indenfor de almindelige åbningstider. Alle medarbejdere, der er tilknyttet dit distrikt er fortsat tilgængelig (se nedenstående liste).


Jeg har brug for en aftale?


I det omfang, det er muligt, gennemføres telefonmøder både med familier og samarbejdspartnere. Alle som har en aftale, hvor CLT har inviteret, vil blive kontaktet til en snak om, hvad der er brug for af faglige aftaler.


Jeg vil gerne stille en psykolog et par spørgsmål, fordi der er noget, som er ekstra svært lige nu?


Alle psykologer er tilgængelig til en konsultativ samtale og kan kontaktes telefonisk indenfor de almindelige åbningstider. Det kan også handle om, hvordan man håndterer børnenes/de unges bekymringer lige nu, eller hvordan det er muligt at strukturere hverdagen lidt bedre til gavn for alle i familien.
OBS alle psykologer uanset, hvilket distrikt de betjener, kan kontaktes (se nedenstående liste).NB: Såfremt, at vi i CLT ikke har en indstilling på dit barn, vil vi ikke være omfattet af journalpligt.


Jeg har brug for at tale med nogen, hvis jeg eller mit barn føler mig udfordret i den nye hverdag, vi oplever mistrivsel eller vi har andre problemer/bekymringer i forbindelse med Covid-19?


Familiehuset i Børn & Familie er til rådighed og tilbyder familieorienteret rådgivning (åben anonym rådgivning) til familier, der oplever sig udfordret i den aktuelle situation. Telefonerne er åbne hver dag fra kl. 9.00-10.00 alle dage (undtagen tirsdage) på telefon 64 82 84 90.


CLT-medarbejdere, der kan kontaktes:


Såfremt, at der ikke kan etableres kontakt til den pågældende medarbejder, kan det skyldes at den enkelte afvikler ferie, derfor må andre kontaktes.


 

Psykolog 

Ergo- og fysioterapeut 

Tale- høre-konsulent

Distrikt Bogense 
Nanna Hansen
nhanse@nordfynskommune.dk
tlf: 29286395


Fysioterapeut:
Rikke Rosenbaum Laursen
rlaurs@nordfynskommune.dk
Tlf: 40243386
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvsladsdottir
Tlf.: 21473485

Ida Jern Worsøe
ijernj@nordfynskommune.dk
Tlf: 91165439


Distrikt Søndersø

Tine Jensen
tijens@nordfynskommune.dk
Tlf. 20110030
(Beskeder kan sendes via Aula)


Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sidsel Nielsen
siniel@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21789531

Jana Asmussen-Hansen
jasmus@nordfynskommune.dk (og Aula)
Tlf.: 21 33 42 41Distrikt Sletten

Niels Bøggild Christensen
(midlertidig sygemeldt)
Fysioterapeut:
Rikke Rosenbaum Laursen
rlaurs@nordfynskommune.dk
Tlf: 40243386
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvsladsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

Mini-Max og NV-skolen:
Ida Jern Worsøe
ijernj@nordfynskommune.dk
Tlf: 91165439
Og
Charlotte Husman Hansen
chu@nordfynskommune.dk
Telefon: 23 42 76 93


Distrikt Havrehed

Sarah Ormstrup
sormst@nordfynskommune.dk
Tlf: 24602799 Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sidsel Nielsen
siniel@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21789531

 
Distrikt Særslev-Hårslev

Rose Marie Teyken
rteyke@nordfynskommune.dk
Tlf.: 51465851Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sidsel Nielsen
siniel@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21789531

Jana Asmussen-Hansen
jasmus@nordfynskommune.dk og Aula
Tlf.: 21 33 42 41Distrikt Kystskolen

Tania Pedersen tapede@nordfynskommune.dk
Tlf: 21 58 16 62
Fysioterapeut:
Rikke Rosenbaum Laursen
rlaurs@nordfynskommune.dk
Tlf: 40243386
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvsladsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

Anne-Lærke Møller Sørensen
alms@nordfynskommune.dk
Tlf. 64 82 82 12/40 23 94 56 (eller børneintra/Aula)TigerhusetTania Pedersen
tapede@nordfynskommune.dk
Tlf: 21 58 16 62

 Ergoterapeut: Jane Bøg-Jensen
jbog@nordfynskommune.dk
Tlf: 64 82 78 66
og
Fysioterapeut: Mette Wieding
mwiedi@nordfynskommune.dk
Tlf: 24 60 29 81

Anne-Lærke Møller Sørensen
alms@nordfynskommune.dk
Tlf. 64 82 82 12/40 23 94 56 (eller børneintra/Aula)

Regnbuen

Tine Jensen
tijens@nordfynskommune.dk
Tlf. 20110030
Beskeder kan sendes via Aula


Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvsladsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

 
Heldags-skolen

Sarah Ormstrup
sormst@nordfynskommune.dk
Tlf.: 24602799Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvsladsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

Charlotte Husman Hansen
chu@nordfynskommune.dk
Tlf.: 23 42 76 93Special-pædagogisk konsulent på Dagtilbuds-området
(0-6 år)

Lene RøhlingLeneso@nordfynskommune.dkTlf.: 30411669Psykolog i Ungeteamet

Susie Løvenskjold Andersen

suland@nordfynskommune.dk

Tlf: 24 46 37 36

Koordinator

Karina Amtkjær Schrøder

kschro@nordfynskommune.dk

Tlf.: 21361318

Teamleder

Malene Grønnemose

magroe@nordfynskommune.dk

Tlf.: 20148786

Leder

Birgitte Nørrelund

bnoerr@nordfynskommune.dk

Tlf.: 2158 4025

Underretning om børn og unge

Hvis man er bekymret for et barn, kan man som vanligt foretage underretning via Nordfyns Kommunes hjemmeside:

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Socialt-udsatte-boern-og-unge/Underretningspligten eller via borger.dk.


Modtagelsen i Familieafdelingen fungerer som vanligt, og håndterer alle underretninger. Modtagelsen er åben for telefoniske borgerhenvendelser på tlf. 64 82 81 50.


Til brugere af hjemmepleje og sygepleje

Som led i håndteringen af Corona-beredskabet kan du opleve at din dagligdag ændres:


 • I hjemmeplejen vil praktisk hjælp til eksempelvis tøjvask / rengøring blive reduceret.
 • I sygeplejen og på træningsområdet prioriteres også til fordel for de mest udsatte borgere.

Det sker for at vi kan prioritere resourcerne bedst muligt i forhold til følgende mål:


 • At borgere får den nødvendige hjælp
 • At borgerne undgår at blive syge
 • At undgå at medarbejdere bliver syge.
 • At vi kan bidrage til corona-beredskabet i det samlede sundhedsvæsen.
Alle steder arbejdes der på at skabe trygge rammer for både medarbejdere og borgere. 

Ingen er corona-smittede, men det kan selvfølgelig ændre sig. Vi vil i den situation prioritere kommunikation ekstra højt til de som er tættest på, så du kan følge godt med.

Til brugere af plejecentre og botilbud for handicappede

Som led i håndteringen af Corona-beredskabet kan du opleve at din dagligdag ændres.


 • Ifølge påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er botilbud og plejecentre pt. lukket for besøgende.
 • Alle aktiviteter, eksempelvis i seniorhuse og aktivitetscentre, er lukket ned.

Det sker for at vi kan prioritere ressurserne bedst muligt i forhold til følgende mål:


 • At borgere får den nødvendige hjælp
 • At borgerne undgår at blive syge
 • At undgå at medarbejdere bliver syge.
 • At vi kan bidrage til corona-beredskabet i det samlede sundhedsvæsen

Alle steder arbejdes der på at skabe trygge rammer for både medarbejdere og borgere. 

Ingen er corona-smittede, men det kan selvfølgelig ændre sig. Vi vil i den situation prioritere kommunikation ekstra højt til de som er tættest på, så du kan følge godt med.


Følg med på Facebook


Vi ønsker generelt, at du som borger kan følge med i, hvordan situationen arter sig. Derfor har vi oprettet Facebooksider for vores mange institutioner, således at du kan tilgå den information og de beskeder, som måtte være relevante for dig. 


Til dig der bruger jobcentret

Jobcentret er midlertidigt lukket for fysisk fremmøde

Beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet på grund af Coronavirus. Foreløbig til og med 13. april 2020. Der er derfor midlertidigt ikke mulighed for fysisk fremmøde i jobcentret og ydelseskontoret på Søndersø Rådhus.

I stedet kan vi kontaktes på disse måder:

• Til den jobrådgiver, der i forvejen arbejder sammen med dig i din sag
• Mail til jobcenter@nordfynskommune.dk
• Telefon 64 82 82 30 i telefonåbningstiden, så sørger vi for, at du bliver kontaktet
• Brev i postkasser på kommunens rådhuse, herunder Søndersø Rådhus, Vesterled 8, 5471 Søndersø

Suspenderingen betyder, at alle planlagte samtaler er aflyst, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at du som borger i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du har den samme ydelse som hidtil.

Det betyder:

• At der ikke gennemføres kontaktforløb og jobsamtaler med personer, der er ledige
• At der i A-kasseregi ikke afholdes CV-samtaler eller rådighedssamtaler
• At personer, der er ledige ikke er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
• At Jobcentre og A-kasser ikke sanktionerer ledige personer for udeblivelser og manglende rådighed.

Der er andre regler, hvis du er sygemeldt og modtager sygedagpenge, og eksempelvis står over for, at skulle have vurderet din fortsatte sygedagpengeret i jobcentret. Hvis du har spørgsmål, så kontakt den jobrådgiver, der har din sag. Du kan også ringe til jobcentret på telefon 64 82 82 30, så sørger vi for, at du bliver kontaktet.


For dig som modtager dagpenge under ledighed og er medlem af en A-kasse

Da det grundet situationen med Corona er vanskeligt at søge og finde arbejde, er der nu indgået en politisk aftale, der følges op af lovgivning om, at perioden fra 9. marts til 9. juni 2020 ikke tæller med i din dagpengeperiode (dagpengeanciennitet). Hvis du har opbrugt din dagpengeret i perioden fra 9. marts og til nu og eventuelt meldt dig ud af A-kassen, har du ved genindmelding ret til dagpenge frem til 9. juni 2020, hvis du er berettiget hertil.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt din egen A-kasse eller jobrådgiver i jobcentret via telefon 64 82 82 30.

For dig som er medlem af en A-kasse og er blevet ledig

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk på første ledighedsdag. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte din A-kasse eller du kan kontakte jobcentret på telefon 64 82 82 30.


For dig som er blevet ledig og vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Du kan ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på www.borger.dk. Hvis du har spørgsmål om dine muligheder for at søge om ydelser kan du kontakte ydelsesgruppen i jobcentret på telefon 64 82 83 20, som sørger for, at du bliver kontaktet.


For dig som modtager sygedagpenge under sygemelding

Da opfølgningsforløbet i din sygedagpengesag grundet situationen med Corona er suspenderet, og det er vanskeligt at få din sag lægeligt afklaret, er der indgået en politisk aftale, der følges op af lovgivning om, at din sygedagpengeret forlænges i 3 måneder hvis:

• Du i perioden 9. marts til 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for 9 måneder (det såkaldte revurderingstidspunkt), og

• Det ikke er muligt at forlænge din sygedagpengeret yderligere efter en af de 7 forlængelsesmuligheder, og

• Du i øvrigt opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

Det gælder også, hvis du i samme periode allerede har fået forlænget din sygedagpengeret efter en af forlængelsesmulighederne og denne forlængelsesmulighed udløber og du ikke ville kunne få forlænget dine sygedagpenge yderligere.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt den jobrådgiver, der har din sag eller jobcentret på telefon 64 82 82 30, så sørger vi for, at du bliver kontaktet.
 

For virksomheder

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning om konsekvenser for aftaler om igangværende aktive tilbud til ledige kan du kontakte den virksomhedskonsulent eller jobrådgiver, du i forvejen samarbejder med, eller til jobcentret på telefon 64 82 82 30, der sørger for, at du bliver kontaktet.

Hvis du vil spørge om muligheder for rekruttering af nye medarbejdere, kan du kontakte virksomhedskonsulent Danielle Nørlev på telefon 40 13 32 70, eller skrive en mail til vs@nordfynskommune.dk, der er jobcentrets Virksomhedsservice, eller ring til telefon 64 82 82 80. Du kan også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på deres hotline – telefon 72 20 03 50 - mandag til fredag fra kl. 8.00 -16.00.

Folketinget har indgået politiske aftaler om en række hjælpepakker til virksomheder. Se mere om de konkrete tiltag og find hjælp til, hvordan du ansøger m.m. på Erhvervsstyrelsens www.virksomhedsguiden.dk

Hvis du som virksomhed har medarbejdere, der er sygemeldte på grund af Coronavirus, er der også ekstra hjælp at hente i forhold til refusion af sygedagpenge. Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk om Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige.

Du skal fortsat søge refusion til sygedagpenge ad sædvanlige kanaler, dvs. via www.nemrefusion.dk eller www.virk.dk.

Der er mange kilder til information på nettet til erhvervslivet og virksomheder. Vi kan anbefale bl.a. at følge med på:
www.virksomhedsguiden.dk (Erhvervsfremmestyrelsen)
www.nordfynskommune.dk (Nordfyns Kommune)
www.neet.dk (Nordfyns Erhverv og Turisme).

Dagrenovation og genbrugspladser

Dagrenovation

 • Indsamling af dagrenovation mv. fra husstandene fortsætter som vanligt. Du får tømt dine affaldsbeholdere ved husstanden, som normalt. Ved manglende tømning af affaldsbeholder bedes du kontakte Lunde Vognmandsforretning på tlf. 65 95 50 59.

Genbrugspladser

Tirsdag den 31. marts genåbner genbrugspladserne. 

For at nedsætte risikoen for corona-smitte, er det vigtigt at vi overholder nogle simple regler ved besøg på pladserne. Der vil være adgangsbegrænsning, så der kun lukkes et vist antal personer ind af gangen. Kom derfor så få personer i bilen som muligt, så kommer alle hurtigere til.

Vi beder om, at man retter sig efter de anvisninger personalet giver. Hold afstand til andre borgere og personalet når du kommer ind på pladsen. For at begrænse kontakten mellem borgere og personale vil der være lukket for aflevering af farligt affald.

Der vil ikke kunne købes grus, flis og perlesten og hentes kompost. Der vil også være lukket for aflevering og salg af genbrugseffekter. 

Tag egen skovl og kost med

For at forhindre overførsel af smitte vil der ikke være skovle og koste til rådighed på pladserne. Husk at tage din egne redskaber med.

Åbningstider

Genbrugspladserne vil være åbne i den normale åbningstid, altså også om søndagen. I påsken vil der som sædvanligt være åbent skærtorsdag, påskelørdag og 2. påskedag.

Seks gode råd

 1. Overvej, om du kan vente nogle dage med at aflevere affaldet.
 2. Sortér affaldet hjemmefra, så du hurtigt kan aflevere det.
 3. Medbring kun affald, du selv kan læsse af.
 4. Bliv i bilen, mens du venter.
 5. Følg pladsmedarbejdernes og myndighedernes anvisninger, mens du holder i kø og er på pladsen.
 6. Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af.

Kulturinstitutioner

Bibliotekerne

For at imødekomme påbuddet om på kommunalt plan at lukke at indendørs kulturelle institutioner og biblioteker er de nordfynske biblioteker lukket, indtil videre. 

Har man materiale liggende, som skal afleveres i den pågældende periode, løber der ikke gebyrer på. Har man reserveringen stående til afhentning, kan de afhentes i løbet af otte dage efter lukkeperioden.


Til dig der er erhvervsdrivende

Nordfyns Kommune står stadig klar til at tage imod jer, når I har brug for hjælp. Selv om vi ikke længere sidder på vores vante pladser på Otterup Rådhus, så er alle medarbejdere stadig tilgængelige både på telefon og på mail. Vi deltager ikke i fysiske møder, men er der behov for et møde, så er vi klar til et telefonmøde over TDCs mødetelefon.

Da vi i øjeblikket ikke sidder samlet på Otterup Rådhus, vil det tage lidt længere tid for os at få koordineret tingene. Men det er vigtigt for Nordfyns Kommune, at vi bidrager til, at I kan fortsætte jeres erhvervsaktiviteter så upåvirket som muligt. 

De aktiviteter hvor vi har private entreprenører og håndværkere på, fortsætter også uændret. Det gælder fx vores bygge- og anlægsprojekter. Der kan selvfølgelig opstå særlige situationer, hvor vi bliver nødt til at omprioritere. Men vi vil i videst muligt omfang forsøge at holde projekterne i gang. Alle projektledere er også klar på både telefon og mail.

Alle medarbejdere er som nævnt fortsat klar til at tage imod jer. Det gælder også Jobcenteret, som står klar til at hjælpe med assistance til rekruttering af nye medarbejdere og behandling af ansøgninger om sygedagpengerefusion.

Skulle I alligevel opleve det vanskeligt at få fat i den korrekte medarbejder, så kan I altid anvende Task Force Erhvervs telefonnumre:


 • Plan og Kulturchef Åse Nielsen 21 52 36 83
 • Projektleder Task Force Erhverv Marianne Greve 20 46 08 28
 • Virksomhedskonsulent Danielle Nørlev 40 13 32 70
 • Direktør Henrik Boesen 40 76 43 64.

Hjælpepakke til lokale virksomheder

10 punkter: Sådan hjælper Nordfyns Kommune virksomhederne


De lokale virksomheder i Nordfyns Kommune er i lighed med mange andre virksomheder økonomisk pressede af corona-situationen. På den baggrund har Nordfyns Kommune sammensat en hjælpepakke med følgende initiativer:

1. Den gode erhvervsservice fortsætter med fuld damp. Alle projektledere i kommunen er til rådighed på både telefon og mail, og Task Force Erhverv er tilgængelig for virksomhedshenvendelser 24/7.

2. Nordfyns Kommune prioriterer betalinger til private og mindre erhvervsdrivende først. Der er pt. 1.018 fakturaer til en værdi af 23,1 mio. kr. Nordfyns Kommune er også venligt stemt over for at fremrykke betalinger til virksomheder om nødvendigt.

3. Kommunen vil se positivt på at forlænge tidsfristen for betalinger, som kommunen opkræver hos erhvervslivet. 

4. Der er fortsat fuld damp på anlægsprojekter og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. De aktiviteter, hvor vi bruger private entreprenører og håndværkere, fortsætter uændret. Det gælder fx bygge- og anlægsprojekter. Kommunen planlægger en overførsel på 49,2 mio. kr. til anlægsopgaver. 

5. Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver bliver fremrykket i det omfang det overhovedet er muligt.
 
6. Bibliotek- og Borgerservice har fokus på erhvervsdrivende og medarbejdere, som har brug for nyt kørekort og  pas for at kunne udføre deres erhverv. Ansatte kan få individuelle aftaler via omstillingen. Det kræver fysisk fremmøde for at få udstedt et pas eller kørekort, og der modtages kun én borger af gangen for at dæmme op for smittespredningen.

7. Nordfyns Erhverv og Turisme tilbyder sparring om likviditetsoptimering og finansiering. Formålet er at stille virksomhederne stærkere, hvis de får ekstra behov for at styrke likviditeten i forbindelse med Corona / COVID 19-krisen. Konkret vil det være tidligere kreditdirektør i Nordfyns Bank, Arne Jørgensen, der står for rådgivningen. Sparringen er gratis og er i drift fra mandag den 23. marts 2020.

8. Fuld fokus på nødpasning af børn af ansatte i private virksomheder. Alle ansatte, der har behov, får uafhængigt af beskæftigelse, plads i nødpasningsordningen – hvis ikke de har andre muligheder. 

9. Nordfyns Kommune fortsætter sin praksis med at indkøbe mad mv. til kommunens plejecentre hos de lokale butikker og forretninger. 

10. Søndersø Genbrugsstation er åben for at modtage affald fra virksomheder alle hverdage kl. 10.00-17.00. Alle kommunens genbrugsstationer er p.t. lukket for almindelige borgere.

Til folkeoplysende foreninger, selvejende haller og kulturaktører

Ny bekendtgørelse giver kommunerne mulighed for at fastholde tilskud til Folkeoplysningsområdet


Kulturministeriet har netop offentliggjort en række nye tiltag som også omfatter hjælp til foreningslivet og aftenskolerne. Det indeholder en mulighed for kommunerne til at udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler uden krav om tilbagebetaling af uforbrugte midler.


Dette betyder, at der nu er lovhjemmel til, at kommunerne kan udbetale støtte til foreningslivet efter folkeoplysningsloven og dermed være med til at sikre foreningslivet det økonomiske grundlag for at klare sig gennem coronakrisen.


KL pointerer dog, at der endnu mangler svar på følgende spørgsmål, som er blevet stillet til Kulturministeriet. 


Det gælder:

 1. Kompensation målrettet arrangementer under 1.000 deltagere, idræts- og kulturinstitutioner uden kapacitet til +1.000 deltagere, samt selvejende institutioner, hvor over 50 % af indtægterne består af offentlige tilskud.
 2. Afklaring med hensyn til om elevbetaling til musik- og kulturskoler skal tilbagebetales eller kan opfattes som ’samfundsbidrag’ i lighed med betaling til dagtilbud, SFO’er mv.
 3. Fastholdelse af statsligt tilskud til kulturinstitutioner og kulturaktiviteter, selvom aktiviteter aflyses. Se også pressemeddelelsen fra KL.

Til dig der køber byggegrund

Vi opretholder vores service på grundsalg såvel for private som for erhvervskunder. 


Har du spørgsmål, eller ønsker du at reservere/købe en byggegrund, kan du kontakte vores grundsalgsmedarbejder direkte på tlf.: 64 82 81 87 eller på mail: vz@nordfynskommune.dk.


Til dig der skal med bussen

Kørsel på lokalruter og natbusser indstilles fra og med fredag den 20. marts. 


For at sikre, at borgere, der er afhængig af offentlig transport, kan komme på arbejde og hjem igen, vil det være muligt at benytte Flextrafikken på fordelagtige vilkår. Se nærmere her: www.fynbus.dk/coronavirus.


På samme side kan du finde opdateret information om alle ændringer i køreplanen.


Øvrige forhold

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet holder åbent som vanlig. Læs mere på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Omsorg-og-stoette/Hjaelpemidler-til-voksne.

Vej og Park

 • Nødvendige tilsyn på veje, i bymidter med videre udføres som vanlig. Der bliver udført nødvendige akutte opgaver med henblik på at opretholde trafiksikkerhed og øvrig sikkerhed i det offentlige rum. 
 • Af hygiejnenæssige årsager har medarbejderne ekstra fokus på at forholde sig forsvarligt i forhold til skraldespande og affald generelt.
 • Vinterberedskab fortsætter uændret.

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse kører uændret. Læs mere på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Ejerbolig/Rotter.

Byggeri og anlæg

Bygge- og anlægsprojekter kører uændret for erhverv.

Siden blev sidst opdateret 02.04.2020 af indholdsansvarlig VTORPT

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00