Coronavirus

Nordfyns Kommune har igangsat en række initiativer for at imødekomme myndighedernes krav og anbefalinger.

Her på siden kan du finde information om de forhold, der gælder for dig som borger i Nordfyns Kommune.

Alle tiltag tager udgangpunkt i myndighedernes anbefalinger, som du løbende kan holde dig opdateret omkring på hjemmesiden www.coronasmitte.dk

Formålet med tiltagene er, at inddæmme og mindske smittespredning mest muligt, og vi opfordrer alle til at handle med omtanke.

Kan du hjælpe?

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus. Så hvis du kan - og har lyst til - at hjælpe, så opret gerne din profil i vores jobbank. 

Åbn jobbanken her.

Til dig der gerne vil i kontakt med Nordfyns Kommune

Hvis du har behov for at komme i kontakt med Nordfyns Kommune, kan du som vanlig ringe til kommunens hovednummer: 6482 8282 i den normale telefontid. Så vil omstillingen guide dig videre til den rigtig afdeling/medarbejder.


Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at mødes med kommunens medarbejdere. De tre rådhuse i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø blev lukket fredag morgen og dermed også lukket for offentlig adgang. Bortset fra enkelte medarbejdere, der varetager vitale samfundsfunktioner, er alle sendt hjem, hvorfor de arbejder i størst muligt omfang. Af sikkerhedsmæssige årsager er alle møder blevet aflyst. 

Borgerservice

Borgerservice er også indtil videre lukket. Ha man et akut behov for en borgerserviceydelse, kan man ringe på telefon 64 82 82 82. Mandag, tirsdag, onsdag klokken 9.00-15.00, torsdag klokken 9.00-17.00 og fredag klokken 9.00-13.00. 


Derudover henviser vi til at benytte sig af selvbetjening på borger.dk.

Til dig der har en aftale med en medarbejder fra Nordfyns Kommune

Har du en aftale med en medarbejder i kommunen - det kunne eksempelvis være din sagsbehandler - bliver du kontaktet, hvis aftalen aflyses. Har du selv behov for at aflyse, skal du gøre det på sædvanligvis.

Til dig der kan og gerne vil hjælpe - med sundhedsfaglig baggrund

Vi har brug for din hjælp


Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus.

Vi får brug for flere fagpersoner fx pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen for alvor får fat.

Vi søger nu at mobilisere alle de gode kræfter i kampen mod coronavirussen og har derfor oprettet en jobbank, som vi beder dig om at tilmelde dig.

Har du lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft i Nordfyns Kommune i den aktuelle situation? Så klik på linket nedenfor for at tilmelde dig jobbanken.

Vi kontakter dig, hvis vi får behov for netop dine hænder og kompetencer.

Du vil få løn ifølge overenskomsten.


Læs mere her

Til dig der kan og gerne vil hjælpe - som frivillig

Der er mange muligheder for at hjælpe

I denne tid er der mange, der har brug for hjælp. Det kan både være praktisk hjælp eller social kontakt i en ensom tid. 

Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du finde en liste over initiativer, foreninger og hjælpeorganisationer, som du kan henvende dig til her på Nordfyn, på Frivilligcenter Nordfyns hjemmeside.

Til forældre med børn i dagtilbud og skoler

Kære forældre til barn i dagpleje, vuggestue og børnehave (19.05.2020)


På pressemøde før St. Bededagsferien fremlagde Regeringen fase 2 i en genåbning af Danmark – herunder også nye sundhedsfaglige retningslinjer og
lempelser udstedt af Sundhedsstyrelsen.


De største ændringer er lempelse af henholdsvis kvadratmeter pr. barn, afstandskravet og i det omfang at det er nødvendigt, at grupper kan blandes på tværs i ydertimerne eller i ferieperioder.


Vi har i hele genåbningen arbejdet fokuseret på at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og i samarbejde med jer forældre er det lykkedes rigtig flot. Selvom hverdagen ikke har været normal, så har vi oplevet stor trivsel, engagement og også velvilje til at tænke anderledes.


Dagplejen

Der er i skrivende stund ingen ændringer. Nuværende ramme og åbningstid for hver dagplejer fastholdes. Det er stadig vigtigt, at jeres dagplejer har tid til rengøring efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Vuggestue og børnehave

Vi forbereder lige nu næste fase i en yderligere genåbning. Det betyder, at vi fra uge 22 igen tilbyder normale åbningstider i de enkelte børnehuse.


I forældre garanteres en periode i løbet af dagen, hvor jeres barn kun indgår i én smittekæde – det vil sige, at jeres barn i dette tidsrum kun er i én fast gruppe med faste voksne. Det eksakte tidsrum varierer lidt fra institution til institution, da der er meget forskellige behov og muligheder i de enkelte børnehuse.


I ydertimerne om morgenen og om eftermiddagen blandes grupperne, hvis det bliver nødvendigt. Dette er blevet muligt, som en del af fase 2 genåbningen. Aflevering og afhentning vil stadig primært foregå udenfor. Ligeledes vil børn og voksne stadig nyde udendørslivet det meste af dagen.


Der vil være lokale forhold, der har indflydelse på organisering og planlægning. Derfor vil I hurtigst muligt modtage konkret information fra jeres barns dagtilbud.


Har du yderligere spørgsmål til dette, er du velkommen til at stille dem direkte til lederen i dit barns børnehus.Hverdagen i de enkelte børnehus er forsat omfattet af bekendtgørelsen om nødpasning og er derfor stadig ikke sammenlignelig med den, de kendte før COVID-19.


Der vil fortsat være ekstra fokus på gode hygiejnerutiner, rengøring og gruppeinddeling af børnene. Det er med fokus på disse tre områder, at vi skal være med til at lave den sikre fase 2 genåbning.


I vil løbende blive informeret om de tiltag og anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. Hvis der kommer yderligere vejledninger og retningslinjer, vil der blive taget højde herfor.__________________________________________________________

Forældrebrev til forældre til elever i 6. - 9. klasse (13.05.20)


På pressemøde før St. Bededagsferien fremlagde Regeringen fase 2 i en genåbning af Danmark – og tilkendegav her at 6.-10. klasse kan begynde at komme tilbage i skole igen.


Siden denne udmelding har alle kommunens skoler taget fat på de konkrete forberedelse for at kunne modtage de største elever og blive klar til en skoledag, der lever op til de nye sundhedsfaglige retningslinjer og lempelser udstedt af Sundhedsstyrelsen. Den største ændring i de nye retningslinjer er lempelse af afstandskrævet til en meter.


Denne forberedelse muliggør at alle skoler kan byde elever fra 6.- 9. klasse velkommen tilbage i skole fra på mandag d. 18. maj.


Og lærere, pædagoger og ledere glæder sig rigtig meget til fysisk at skulle møde alle elever igen.


Præcis hvordan det kommer til at foregå for eleverne fra 6.- 9. årgang på den enkelte skole, får I information om via Aula.


Undervisningen, der finder sted, er forsat omfattet af bekendtgørelsen om nødundervisning. Det vil sige, at eleverne kan forvente en hverdag med reduceret skema og fravær af fag, hvorfor hverdagen heller ikke er sammenlignelig med den, de kendte før COVID-19.


Der vil fortsat være ekstra fokus på hygiejne og adfærd på skolerne – herunder fokus på håndvask, rengøring, hosteetikette og i at begrænse fysisk kontakt.


Derudover er afgangsprøverne for de ældste årgange også fortsat aflyst, og det er årskaraktererne der skal bruges, når der skal søges ind på en ungdoms-uddannelse.


I vil løbende blive informeret om de tiltag og anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. Hvis der kommer yderligere vejledninger og retningslinjer vil der blive taget højde herfor i tilrettelæggelse af skoledagen.

Har du yderligere spørgsmål til dit barns skoledag, kan du stille dem direkte til skolelederen på dit barns skole.


Da vi endnu ikke har modtaget centrale udmeldinger omkring Ungdomsskolen og Musikskolen, er det ikke muligt at åbne disse tilbud i denne omgang.


Center for Læring og trivsel (CLT) der yder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning samt konsultativ bistand kan stadig kontaktes telefonisk inden for de almindelige åbningstider.


Vi ser frem til, at det igen bliver muligt for kommunens elever at mødes fysisk med lærere og gode kammerater. Sikring af den mentale sundhed og sociale trivsel er vigtige fokuspunkter for os alle.


__________________________________________________________

Forældrebrev om status på den delvise genåbning af dagtilbud og skoler (20/4 20)


Siden seneste forældrebrev udsendt den 14. april 2020, har vi gennemført en genåbning af vores dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave), skole for 0.-5. klasse samt specialklasserne for 0.-9. klasse.

Genåbningen er sket i overensstemmelse med Regeringens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Vi er meget opmærksomme på, at hverdagen er blevet meget anderledes for både børn, forældre og personale, end hvad der var tilfældet før COVID-19. Det gælder for eksempel i forhold til:

• Der er skærpede krav til rengøring og hygiejne, fx faste regler for håndvask blandt børn og voksne. 
• Børnene organiseres i små grupper, og indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn.
• Det sikres, at der er plads nok omkring børnene, og at aktiviteter i videst muligt omfang foregår udendørs.
• Kun raske børn må komme i dagtilbud. Alle med symptomer – børn såvel som personale – skal blive hjemme.
• Reduceret åbningstid i dagtilbud og skole.

I forbindelse med genåbningen gav Regeringen mulighed for at reducere åbningstiderne, hvis det var nødvendigt for at kunne opfylde retningslinjerne. Dette er sket i Nordfyns kommune. 

Jeg vil dog gerne understrege, at der er mulighed for at få passet sit barn i hele den normale åbningstid, såfremt forældrene har et pasningsbehov til deres barn og såfremt de har afsøgt andre pasningsmuligheder.

Det er også fortsat sådan, at har man mulighed for at passe sit barn hjemme, opfordres man til dette. Generelt kræver det ekstra personale at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi har brug for alle personaleressourcer, og for at kunne flytte rundt på disse. 

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger omkring genåbningen fra jer forældre, og vi har også fået opfordringer til at gentænke dele af genåbningsplanen, da nogle forældre føler sig udfordrede i forhold til de reducerede åbningstider.

For at vi kan gentænke områder i en ganske omfattende genåbningsplan, vil vi i de kommende dage indhente en række data om genåbningen både hos jer forældre og hos institutionerne. Det handler rigtig meget om jeres pasningsbehov. 

For at vi kan anvende vores personaleressourcer så hensigtsmæssigt som muligt, vil jeg gerne opfordre jer til at være meget præcise med jeres pasningsbehov. 

Derudover vælger vi blandt andet at inddrage forældrebestyrelserne i den videre dialog om, hvordan vi på den bedst mulige måde kan finde frem til fælles løsninger omkring det at drive dagtilbud og skole under de gældende COVID-19 retningslinjer.
Vi ønsker en god og konstruktiv dialog i denne situation, som vi bedst løser i fællesskab og ved at fastholde dialogen.

Så status efter tre dages åbning af dele af skole og dagtilbud, er, at vi lytter på, hvordan det har virket, og sætter et arbejde i gang således at vi får justeret der, hvor det er det rigtige at gøre. Justeringerne vil som nævnt ovenfor ske i samarbejde med blandt andet  forældrebestyrelserne.


____________________________________________________

Skolebus

Der vil fra senest tirsdag den 21/4 blive sikret hjemtransport for de børn, hvor den normale lokalbus ikke passer. Afhængig af omfanget vil det enten blive med taxi eller med bus. Det aftales individuelt. Ordningen gælder til åbningstiderne i skole/SFO passer med lokaltrafikken – kl. 14.00

Dagplejens normering

Vi er i samarbejde med dagplejerne i gang med at finde en god løsning på, hvordan vi kan forene Sundhedsstyrelsens retningslinjer med dagplejernes hverdag med fire børn. Vi håber, at vi snart kan tilbyde en længere åbningstid til forældre med børn i dagpleje.

Vi har anlagt en forsigtighedstilgang, hvor vi tager størst mulige sundhedsmæssige hensyn til børnene med afsæt afstandskravene fra Sundhedsstyrelsen.

Vi er ved at undersøge, hvorfor andre kommuner vurderer det anderledes. Hvis dagplejer i andre kommune kan løfte en normal belægning i dagplejen med de skyldige hensyn til børnenes sundhed, så bør Nordfyns Kommune naturligvis også kunne gøre det.

Betaling

Vi tilbyde pasning i det omfang, at forældre ikke kan finde pasning uden for undervisningstiden. Vi læner os op ad KL’s retningslinjer med hensyn til tilbagebetaling, og det samme gør de øvrige fynske kommuner også. Så Nordfyns Kommune går på ingen måde enegang. Kommer der andre retningslinjer fra KL, retter vi naturligvis ind. Ville der skulle ske fuld kompensation til forældre for nedlukningen af dagtilbud i coronakrisens første fase, vil pengene skulle findes på andre velfærdsområder. 


______________________________________________________

Information om delvis genåbning af dagtilbud og skoler efter påske


Regeringen ønsker en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, som skal bringe Danmark sikkert og trygt tilbage til så normale tilstande som muligt.

Regeringen har valgt, at kommunale og private pasningstilbud til børn (dagpleje, vuggestue, børnehave), de mindste klassetrin i folkeskolen (0.-5. årgang), samt specialklasserne (0.-9. årgang) får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først.

Dagtilbud og skoler i Nordfyns Kommune er nu ved at være klar til at åbne op igen. Vi har valgt at bruge den tid, der skal til for at være klar, derfor genåbnes skoler og dagtilbud torsdag og fredag i denne uge


Genåbningen vil ske inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket blandt andet betyder, at børnene vil møde en anderledes dagligdag, end de er vant til. For at minimere smitterisikoen vil aktiviteterne for eksempel foregå i afgrænsede zoner, hvor der vil være mindst 2 meter mellem arbejdspladserne. Ligeså vil der ske regelmæssig rengøring af lokalerne og afspritning af overflader, ligesom der laves introduktion for alle i korrekt håndvask. Desuden vil alle skulle være meget ude, så skiftetøj og tøj efter vejret er meget påkrævet. Vi håber meget på jeres forståelse og samarbejde omkring genåbningen, som for os alle er en ny og ukendt situation. Vores personale er meget optaget af fortsat at vise det enkelte barn omsorg og nærvær.


Det vil være en anderledes hverdag, som I og jeres børn kommer tilbage til. Bl.a. er der reduceret i den tid, jeres børn kan gå i skole og dagtilbud. Den konkrete åbningstid vil I blive informeret om fra jeres egen skole eller dagtilbud. Såvel pasning som undervisning vil, selvom børnene opholder sig fysisk i dagtilbuddet eller i skolen, fortsat finde sted som nødpasning og nødundervisning efter gældende bekendtgørelser. Det betyder, at hverdagen i dagtilbud og skole ikke vil ligne hverdagen, som den var før nedlukningen.

I forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene og skolerne skal vi bede jer være meget opmærksomme på følgende:


 • I skal vaske hænder sammen med jeres børn, som det sidste, I gør, når I tager hjemmefra om morgenen, og som det første, I gør, når I kommer hjem igen.
 • Når I afleverer og henter jeres børn skal det foregå uden for institutionen. Husk at holde god afstand til hinanden.
 • Når børnene er i institutionen, vil der være fokus på at gøre dem fortrolige med gode hygiejne-rutiner, som er en forudsætning for, at vi til fulde kan efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Husk at give børnene tøj på til udendørsaktiviteter og skiftetøj til, når vi er indenfor.

I vil få en direkte henvendelse fra jeres barns dagtilbud eller skole, hvori de nærmere forhold vedrørende genåbningen beskrives. På grund af de mange hensyn, som der skal tages under de givne omstændigheder, vil nogle af jer opleve ændrede åbningstider i forhold til, hvad I er vant til.

Nedenstående oversigt viser, hvornår jeres institution genåbner


Distrikt Bogense


Dagtilbud:
Børnehuset Skoven: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Bogense Skole, Afdeling Bogense:
Førskole og 0. årgang: Torsdag den 16. april 2020.
1.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020.
Bogense Skole, Afdeling Kongslund:
Førskole og 0. årgang: Torsdag den 16. april 2020.
1.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020.

Specialklasserækken:
Regnbuen, Bogense Skole: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Havrehed


Dagtilbud:
Børnehuset Adamsminde: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Kernen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Veflinge: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Havrehedskolen, Afdeling Morud:
Førskole til og med 2. klasse: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. klasse: Fredag den 17. april 2020
Havrehedskolen, Afdeling Veflinge:
Førskole til og med 2. klasse: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. klasse: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Kystskolen


Dagtilbud:
Børnehuset Dalskovreden: Fredag den 17. april 2020
Børnehuset Fyrtårnet: Fredag den 17. april 2020

Skoler:
Kystskolen, Afdeling Krogsbølle: Fredag den 17. april 2020
Kystskolen, Afdeling Løkkemark: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Sletten


Dagtilbud:
Børnehuset Mini-Max: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Kastaniegården: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Græshoppen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Skovtroldene: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Sletten Skole, Afdeling Otterup: Torsdag den 16. april 2020
Sletten Skole, Afdeling Nordvest: Torsdag den 16. april 2020
Sletten Skole, Afdeling Skovløkke: Torsdag den 16. april 2020

Specialklasserækken:
Specialklasserækken, Sletten Skole: Torsdag den 16. april 2020.


Distrikt Særslev-Haarslev


Dagtilbud:
Børnehuset Særslev: Fredag den 17. april 2020
Side 3 af 4
Børnehuset Haarslev: Fredag den 17. april 2020

Skoler:
Særslev-Haarslev-Skolen, Afdeling Særslev: Fredag den 17. april 2020
Særslev-Haarslev-Skolen, Afdeling Haarslev: Fredag den 17. april 2020.


Distrikt Søndersø


Dagtilbud:
Børnehuset Nordmark: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Mælkevejen: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Birkemosen: Torsdag den 16. april 2020
Specialtilbuddet Tigerhuset: Torsdag den 16. april 2020
Børnehuset Skamby: Torsdag den 16. april 2020

Skoler:
Søndersøskolen:
Førskole til og med 2. årgang: Torsdag den 16. april 2020
3.-5. årgang: Fredag den 17. april 2020

Specialklasserækken:
Specialklasserækken, Søndersø Skole: Fredag den 17. april 2020.


Heldagsskolen


Heldagsskolen: Fredag den 17. april 2020
Ungdomsskolens Fokusklasse
Fokusklassen: Fredag den 17. april 2020.


I bør ikke sende jeres børn i dagtilbud eller skole, hvis:


 • barnet udviser symptomer på sygdom (tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, muskelømhed, ondt i halsen), og man skal blive hjemme i 48 timer efter, at man ikke længere udviser ovennævnte symptomer på sygdom.
 • der er coronasmittede familiemedlemmer i hjemmet. 

Udviser barnet symptomer i løbet af dagen i institutionen, vil barnet blive sendt hjem og skal straks hentes. I tilfælde af at jeres barn har en kronisk lidelse eller er særligt sårbar, skal I kontakte egen læge med henblik på en vurdering af, om barnet kan komme i dagtilbud eller skole. 


I kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer her:

- Vejledning til dagtilbud
- Vejledning til skoler og fritidsordninger

(Klik ”OK” når dialogboksen åbner).

Behov for pasning udenfor åbningstid?

Har I som forældre behov for pasning ud over den åbningstid, dagtilbud eller skole tilbyder, og tilhører I en af disse grupper:

1. forældre, der varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
2. forældre, der er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

så skal I kontakte jeres lokale dagtilbuds- eller skoleleder for at afklare behovet og mulighederne.


Dagplejen

For at efterkomme Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der kun være 2 børn ad gangen hos den enkelte dagplejer. Forældre til børn i dagpleje vil blive kontaktet af lederen af dagplejen med besked om det konkrete pasningstilbud.

Skolebusser

Skolebusserne vil køre efter de normale køreplaner fra onsdag den 15. april 2020.

Nødpasning og nødundervisning

Allerede udmeldt nødpasning fungerer som planlagt og ophører efterhånden som dagtilbud og skoler genåbnes i løbet af uge 16. Regeringen har endvidere meldt ud, at elever i 6. til 9. klasse fortsat skal modtage fjernundervisning, og at årets afgangsprøver aflyses. Årskarakterer overføres som årets afgangsprøveresultat.

Ved andre behov

Hvis nogle af jer har andre behov i forhold til at få hverdagen til at fungere, bedes I kontakte jeres lokale leder for en dialog og en konkret vurdering af, hvad der er praktisk muligt under de givne vilkår.__________________________________________________


Tidligere information om delvis genåbning af dagtilbud og skoler efter påske

På pressemøde i mandags fremlagde statsminister Mette Frederiksen regeringens bud på første fase af genåbningen af Danmark. Genåbningen er forudsat, at vi alle udviser ansvarlig adfærd og at tal for smittede stadig følger den grønne kurve, hvor sundhedsvæsenet kan følge med.


Regeringen ønsker en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, som skal bringe Danmark sikkert og trygt tilbage til så normale tilstande som muligt.


Regeringen har valgt, at kommunale og private pasningstilbud til børn (dagpleje, vuggestue, børnehave), de mindste klassetrin i folkeskolen (0.-5. årgang), samt
specialklasserne, får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først.


Nordfyns Kommune forventer, at dagtilbud og skoler vil være klar til genåbning fra onsdag den 15. april og senest den 17. april 2020. Endelig dato for genåbning af de enkelte dagtilbud og skoler vil fremgå af forældrebrev, som I vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.


Allerede udmeldt nødpasning (se nedenstående afsnit) fungerer som planlagt og ophører efterhånden som dagtilbud og skoler genåbnes i løbet af uge 16.


Genåbningen vil foregå i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger om hygiejne, afstand, rengøring og måden vi omgås hinanden på, herunder flest mulige aktiviteter udenfor.


Når børnene møder ind, vil der være fokus på at gøre alle fortrolige med gode hygiejne-rutiner, som er en forudsætning for at vi til fulde kan efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 


Skolebusserne vil køre efter de normale køreplaner fra onsdag den 15. april 2020.


Regeringen har endvidere meldt ud, at elever i 6. til 9. klasse fortsat skal modtage fjernundervisning, og at årets afgangsprøver aflyses. Årskarakterer overføres som årets afgangsprøveresultat.


Mere information følger i nyt forældrebrev, som I som nævnt vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.


Vi glæder os til tage de første små skridt henimod en normalisering af vores dagtilbud og skoler. Vi vil arbejde for, at det er så sikkert og trygt for børn og personaler som muligt at møde ind efter påske, og åbner ikke nogle tilbud op før end vi til fulde efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 


_________________________________


Tidligere udmeldinger om nødpasning:

1. Nødpasning efter 13. april

På pressemøde sidste mandag åbnede Statsminister Mette Frederiksen for, at Danmark måske kan vende tilbage til en mere normal hverdag efter påske. En eventuel genåbning vil ske gradvist og forskudt. Mette Frederiksen kom ikke nærmere ind på, hvordan det rent praktisk skal ske.

I skrivende stund forventer vi dog fortsat, at nedlukningen af vores dagtilbud og skoler vil være en realitet efter påske. vi melder dette ud til jer nu, da det muliggør en hensigtsmæssig koordinering og organisering op til påskeferien – så vi kan være klar til at tage imod tilmeldte børn i vores nødberedskab efter påske.

For børn, unge og deres familier betyder det, at nødberedskabet på dagtilbud og skole forlænges -  med den væsentlige ændring at der efter påske tilbydes nødpasning /nødundervisning i HVERT distrikt.

Vi tilbyder efter påske også nødpasning i alle vore specialtilbud. Disse tilbud åbnes for jeres børn, således at der ikke skal andre kriterier til end at jeres barn er visiteret til et specialtilbud. 


Ved behov for nødpasning/nødundervisning kontaktes lederen af barnets sædvanlige dagtilbud/skole telefonisk senest fredag d. 3. april 2020 kl. 12.

Kriterier for nødberedskab fastholdes og er indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Opstår der akut behov skal nedenstående ledere ligeledes kontaktes:


Distrikt Havrehed

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Kernen og på Havrehedskolen afd. Morud.
Skoleleder Kim Funk Johannessen 23743678
Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen 22938141.
 

Distrikt Søndersø

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mælkevejen og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Nødpasning og nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår i henholdsvis Tigerhuset og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Skoleleder Jan Møller-Iversen 30591524
Dagtilbudsleder Inge-Lise Andersen 29337589.
 

Distrikt Bogense

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Skoven og på Bogense Skole afd. Bogense.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Bogense Skole afd. Bogense.
Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen 21369208
Dagtilbudsleder Mette Hjorth 23823911.
 

Distrikt Sletten (inkl. Børnehuset Skovtroldene)

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mini-Max og på Sletten skole afd. Nordvest.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Sletten skole afd. Otterup.
Skoleleder Mads Dahl Arvidsen 23288878
Dagtilbudsleder Ulla Windfeld-Lund 26744460.
 

Distrikt Særslev-Hårslev

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Hårslev og på Særslev-Hårslev-Skole afd. Hårslev.
Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Særslev.
Distriktsskoleleder Sara K. Johansen 29377317
Pædagogisk afdelingsleder Lene T. Pagh 23267576.
  

Distrikt Kystskolen

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis børnehuset Fyrtårnet og på Kystskolen afd. Krogsbølle. Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Mini-Max, Otterup.
Konstitueret Skoleleder Caroline K. Pedersen 24968986
Pædagogisk afdelingsleder Charlotte von Staffeldt Beck 21373182.


Heldagsskolen

Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel 23 35 03 69.

 
_____________________________________

2. Nødpasning frem til 13. april

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag. De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag d. 13. april.


Helt konkret betyder det, at hjemsendelsen af børn og unge i Nordfyns kommune forlænges – og at alle dagplejere, daginstitutioner og skoler forbliver lukkede ind til og med d.13. april 2020.


For børn, unge og deres familier betyder det, at det etablerede nødberedskab på dagtilbud og skole forlænges.


Vi tilbyder nødberedskab indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Der tilbydes nødpasning for dagtilbud i henhold til:


Kriterie 1: 

 • Mælkevejen, Søndersø, (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)

Kriterie 2:

 • Kernen, Morud, (Leder Gitte Helga Kristensen, telefon 22 93 81 41)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89).

Der tilbydes nødundervisning for skoler på henholdsvis:


Kriterie 1: 

 • Søndersøskolen - Nordmark (Leder Jan Møller Iversen, telefon 30 59 15 24). Herunder også alle børn i specialiserede tilbud.

Kriterie 2:

 • Bogense skole, (Leder Pia Brøndsted Jacobsen, telefon 21 36 92 08)
 • Heldagsskolen, (Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel, telefon 23 35 03 69)

Har I behov for at gøre brug af nødpasning eller nødundervisning, skal I ringe til ovenstående kontaktpersoner. 

________________________________   

Spørgsmål og svar

Læs generelle spørgsmål og svar til børnefamilier her: 

________________________________

Legeaftaler

Læs myndighedernes anbefalinger omkring legeaftaler her.

_______________________________

Tandplejen

Grundet COVID-19 foretager Tandklinikken kun behandlinger i henhold til Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Har I en aftale i nærmeste fremtid, vil I blive kontaktet telefonisk eller modtage en SMS med aflysning af tiden.

Telefonen er åbent dagligt mellem kl. 8.00-11.00. Det er ikke muligt at møde op på klinikken uden aftale. Borgerbooking er lukket på ubestemt tid.


Akut opstået tandskade

- Ved akut opstået tandskade efter kl. 11.00 kan klinikken kontaktes på akut nr.: 29 36 81 36 indtil kl. 15.00. 
- Ved akut opstået smerte eller tandskade efter kl. 15.00 henvises til privat tandlæge eller skadestue privat tandlæge eller skadestue.
- Lørdage, søndage og helligdage kan Tandlægevagten, Heden 7, Odense, kontaktes på telefon: 99 44 08 09 fra kl. 9.00-12.00.

Til forældre med babyer og småbørn

Sundhedsplejens beredskab (18. maj)

Sundhedsplejerskerne arbejder hjemmefra og er alle kontaktbare for telefonisk vejledning.

Gravide

Fødsels- og forældreforberedelse ”Ny Familie” er aflyst indtil videre

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle 1. gangs gravide og til gravide med særlige behov.

Besøg til familier med 0 – 1 årige børn

Alle familier med et spædbarn under 1 år tilbydes besøg jf sundhedsplejens besøgsprofil.

Forholdsregler ved besøg i hjemmet

Forud for besøg kontaktes familierne telefonisk med henblik på at afklare, hvorvidt der er en smitterisiko i hjemmet, og afhængig af forældrenes beskrivelse af smitterisiko i hjemmet, planlægger sundhedsplejersken besøget i forhold til evt. brug af værnemidler, telefonisk rådgivning, m.m.

Alle fysiske kontakter gennemføres under overholdelse af en god hygiejne og med følgende forholdsregler med henblik på at reducere smitterisiko:


 • Forælderen instrueres i at lufte godt ud, inden sundhedsplejersken træder ind i hjemmet og i at have udført omhyggelig håndhygiejne, også på barnet.
 • Der skal være plads til at forældrene og sundhedsplejersken kan stå med 1 meter mellem hinanden og der må kun være raske forældre tilstede under sundhedsplejerskens besøg.


Vejledning og rådgivning vedr. 1-6 årige og skolebørn

Sundhedsplejen tilbyder besøg og telefonisk vejledning vedrørende 1-6 årige med særlige  behov.

Ligeledes tilbydes skoleelever samtale/undersøgelse ved behov. Vanligt skolearbejde genoptages efter skolernes sommerferie.


Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge

Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge genoptager pr. 18. maj muligheden for aftaler med fysisk fremmøde i sundhedsplejens hus i Morud.

Mødregrupper under Covid-19

Sundhedsplejen danner mødregrupper med max 5 mødre med 5 babyer og anbefaler at mødrene kun mødes såfremt de hygiejniske forholdsregler kan imødekommes med god håndhygiejne, rengøring og med 1 meters afstand mellem hver familie.

Fra Center for Læring og Trivsel (CLT)

CLT’s tilgængelighed under Covid-19


Vi arbejder stadig, som vi plejer med ønsket om at yde pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning samt konsultativ bistand indenfor områderne: læring, trivsel og udvikling, adfærd, hørelse, tale og sprog, motorik og bevægelse.


Hvad gør jeg, hvis:


Jeg har brug for at få fat på en Psykolog, Specialpædagog, Ergo- eller fysioterapeut og/eller en Tale- høre- konsulent, som jeg tidligere har været i dialog med, og som kender mit barn?


Alle medarbejdere arbejder hjemmefra, og kan stadig kontaktes telefonisk indenfor de almindelige åbningstider. Alle medarbejdere, der er tilknyttet dit distrikt er fortsat tilgængelig (se nedenstående liste).


Jeg har brug for en aftale?


I det omfang, det er muligt, gennemføres telefonmøder både med familier og samarbejdspartnere. Alle som har en aftale, hvor CLT har inviteret, vil blive kontaktet til en snak om, hvad der er brug for af faglige aftaler.


Jeg vil gerne stille en psykolog et par spørgsmål, fordi der er noget, som er ekstra svært lige nu?


Alle psykologer er tilgængelig til en konsultativ samtale og kan kontaktes telefonisk indenfor de almindelige åbningstider. Det kan også handle om, hvordan man håndterer børnenes/de unges bekymringer lige nu, eller hvordan det er muligt at strukturere hverdagen lidt bedre til gavn for alle i familien.
OBS alle psykologer uanset, hvilket distrikt de betjener, kan kontaktes (se nedenstående liste).NB: Såfremt, at vi i CLT ikke har en indstilling på dit barn, vil vi ikke være omfattet af journalpligt.


Jeg har brug for at tale med nogen, hvis jeg eller mit barn føler mig udfordret i den nye hverdag, vi oplever mistrivsel eller vi har andre problemer/bekymringer i forbindelse med Covid-19?


Familiehuset i Børn & Familie er til rådighed og tilbyder familieorienteret rådgivning (åben anonym rådgivning) til familier, der oplever sig udfordret i den aktuelle situation. Telefonerne er åbne hver dag fra kl. 9.00-10.00 alle dage (undtagen tirsdage) på telefon 64 82 84 90.


CLT-medarbejdere, der kan kontaktes:


Såfremt, at der ikke kan etableres kontakt til den pågældende medarbejder, kan det skyldes at den enkelte afvikler ferie, derfor må andre kontaktes.


 

Psykolog 

Ergo- og fysioterapeut 

Tale- høre-konsulent

Distrikt Bogense 
Nanna Hansen
nhanse@nordfynskommune.dk
tlf: 29286395


Fysioterapeut:
Rikke Rosenbaum Laursen
rlaurs@nordfynskommune.dk
Tlf: 40243386
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvaldsdottir
Tlf.: 21473485

Ida Jern Worsøe
ijernj@nordfynskommune.dk
Tlf: 91165439


Distrikt Søndersø

Tine Jensen
tijens@nordfynskommune.dk
Tlf. 20110030
(Beskeder kan sendes via Aula)


Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sidsel Nielsen
siniel@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21789531

Jana Asmussen-Hansen
jasmus@nordfynskommune.dk (og Aula)
Tlf.: 21 33 42 41Distrikt Sletten

Niels Bøggild Christensen
(midlertidig sygemeldt)
Fysioterapeut:
Rikke Rosenbaum Laursen
rlaurs@nordfynskommune.dk
Tlf: 40243386
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvaldsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

Mini-Max og NV-skolen:
Ida Jern Worsøe
ijernj@nordfynskommune.dk
Tlf: 91165439
Og
Charlotte Husman Hansen
chu@nordfynskommune.dk
Telefon: 23 42 76 93


Distrikt Havrehed

Sarah Ormstrup
sormst@nordfynskommune.dk
Tlf: 24602799 Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sidsel Nielsen
siniel@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21789531

 
Distrikt Særslev-Hårslev

Rose Marie Teyken
rteyke@nordfynskommune.dk
Tlf.: 51465851Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sidsel Nielsen
siniel@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21789531

Jana Asmussen-Hansen
jasmus@nordfynskommune.dk og Aula
Tlf.: 21 33 42 41Distrikt Kystskolen

Tania Pedersen tapede@nordfynskommune.dk
Tlf: 21 58 16 62
Fysioterapeut:
Rikke Rosenbaum Laursen
rlaurs@nordfynskommune.dk
Tlf: 40243386
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvaldsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

Anne-Lærke Møller Sørensen
alms@nordfynskommune.dk
Tlf. 64 82 82 12/40 23 94 56 (eller børneintra/Aula)TigerhusetTania Pedersen
tapede@nordfynskommune.dk
Tlf: 21 58 16 62

Ergoterapeut: Jane Bøg-Jensen
jbog@nordfynskommune.dk
Tlf: 64 82 78 66
og
Fysioterapeut: Mette Wieding
mwiedi@nordfynskommune.dk
Tlf: 24 60 29 81

Anne-Lærke Møller Sørensen
alms@nordfynskommune.dk
Tlf. 64 82 82 12/40 23 94 56 (eller børneintra/Aula)

Regnbuen

Tine Jensen
tijens@nordfynskommune.dk
Tlf. 20110030
Beskeder kan sendes via Aula


Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvaldsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

 
Heldags-skolen

Sarah Ormstrup
sormst@nordfynskommune.dk
Tlf.: 24602799Fysioterapeut:
Tine Munk Holm
tholmh@nordfynskommune.dk
Tlf.: 40189841
Og
Ergoterapeut:
Sigridur Thorvaldsdottir
sth@nordfynskommune.dk
Tlf.: 21473485

Charlotte Husman Hansen
chu@nordfynskommune.dk
Tlf.: 23 42 76 93Special-pædagogisk konsulent på Dagtilbuds-området
(0-6 år)

Lene RøhlingLeneso@nordfynskommune.dkTlf.: 30411669Psykolog i Ungeteamet

Susie Løvenskjold Andersen

suland@nordfynskommune.dk

Tlf: 24 46 37 36

Koordinator

Karina Amtkjær Schrøder

kschro@nordfynskommune.dk

Tlf.: 21361318

Teamleder

Malene Grønnemose

magroe@nordfynskommune.dk

Tlf.: 20148786

Leder

Birgitte Nørrelund

bnoerr@nordfynskommune.dk

Tlf.: 2158 4025

Underretning om børn og unge

Hvis man er bekymret for et barn, kan man som vanligt foretage underretning via Nordfyns Kommunes hjemmeside:

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Socialt-udsatte-boern-og-unge/Underretningspligten eller via borger.dk.


Modtagelsen i Familieafdelingen fungerer som vanligt, og håndterer alle underretninger. Modtagelsen er åben for telefoniske borgerhenvendelser på tlf. 64 82 81 50.


Til brugere af hjemmepleje og sygepleje

Som led i håndteringen af Corona-beredskabet kan du opleve at din dagligdag ændres:


 • I hjemmeplejen vil praktisk hjælp til eksempelvis tøjvask / rengøring blive reduceret.
 • I sygeplejen og på træningsområdet prioriteres også til fordel for de mest udsatte borgere.

Det sker for at vi kan prioritere resourcerne bedst muligt i forhold til følgende mål:


 • At borgere får den nødvendige hjælp
 • At borgerne undgår at blive syge
 • At undgå at medarbejdere bliver syge.
 • At vi kan bidrage til corona-beredskabet i det samlede sundhedsvæsen.
Alle steder arbejdes der på at skabe trygge rammer for både medarbejdere og borgere. 

Ingen er corona-smittede, men det kan selvfølgelig ændre sig. Vi vil i den situation prioritere kommunikation ekstra højt til de som er tættest på, så du kan følge godt med.

Til brugere af plejecentre og botilbud for handicappede

Som led i håndteringen af Corona-beredskabet kan du opleve at din dagligdag ændres.


 • Ifølge påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er botilbud og plejecentre pt. lukket for besøgende.
 • Alle aktiviteter, eksempelvis i seniorhuse og aktivitetscentre, er lukket ned.

Det sker for at vi kan prioritere ressurserne bedst muligt i forhold til følgende mål:


 • At borgere får den nødvendige hjælp
 • At borgerne undgår at blive syge
 • At undgå at medarbejdere bliver syge.
 • At vi kan bidrage til corona-beredskabet i det samlede sundhedsvæsen

Alle steder arbejdes der på at skabe trygge rammer for både medarbejdere og borgere. 

Ingen er corona-smittede, men det kan selvfølgelig ændre sig. Vi vil i den situation prioritere kommunikation ekstra højt til de som er tættest på, så du kan følge godt med.


Følg med på Facebook


Vi ønsker generelt, at du som borger kan følge med i, hvordan situationen arter sig. Derfor har vi oprettet Facebooksider for vores mange institutioner, således at du kan tilgå den information og de beskeder, som måtte være relevante for dig. 


Til dig der bruger jobcentret

Beskæftigelsesindsatsen er i kraft igen fra 27. maj 2020

Fra fredag den 29. maj 2020 har du igen mulighed for at komme i jobcentret og på ydelseskontoret på Søndersø Rådhus.

Vores åbnings- og telefontider:

Mandag:

09.00 - 15.00

Tirsdag:

09.00 - 15.00

Onsdag:

09.00 - 15.00

Torsdag:

09.00 - 17.00

Fredag:

09.00 - 13.00

På rådhuset er det muligt at spritte hænder af, ligesom der vil være afstandskrav og markeringer. Vi følger de officielle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold afstand - bed andre tage hensyn
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

Du skal være opmærksom på, at det at beskæftigelsesindsatsen igen er i kraft betyder, at du for at have ret til at modtage offentlig forsørgelse også har pligt til at deltage i jobsamtaler og de aktive tilbud, du har aftalt med jobcentret for at støtte din hurtigst mulige tilbagevenden til job og selvforsørgelse.

Du kan forvente, at du vil blive kontaktet af en medarbejder i jobcentret om invitation til jobsamtale og deltagelse i aktiveringstilbud. Men du kan selvfølgelig også kontakte os om dine ønsker om en samtale og dine egne forslag til indhold i dit jobrettede forløb.

Du er meget velkommen til at kontakte os på en af disse måder i stedet for at komme til stede i jobcentret eller ydelseskontoret:

• Til den jobrådgiver, der i forvejen arbejder sammen med dig i din sag
• Mail til jobcenter@nordfynskommune.dk
• Telefon 64 82 82 30 i telefonåbningstiden, så sørger vi for, at du bliver kontaktet
• Brev i postkasser på kommunens rådhuse, herunder Søndersø Rådhus, Vesterled 8, 5471 Søndersø.

Hvis du er sygemeldt og uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og eksempelvis står over for at skulle have vurderet din fortsatte sygedagpengeret i jobcentret, så kontakt den jobrådgiver, der har din sag. Du kan også ringe til jobcentret på telefon 64 82 82 30, så sørger vi for, at du bliver kontaktet.

For dig som modtager dagpenge under ledighed og er medlem af en A-kasse

Hvis du har spørgsmål, så kontakt din egen A-kasse eller jobrådgiver i jobcentret via telefon 64 82 82 30.

For dig som er medlem af en A-kasse og er blevet ledig

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk på første ledighedsdag. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte din A-kasse eller du kan kontakte jobcentret på telefon 64 82 82 30.

For dig som er blevet ledig og vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Du kan ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på www.borger.dk. Hvis du har spørgsmål om dine muligheder for at søge om ydelser kan du kontakte ydelsesgruppen i jobcentret på telefon 64 82 83 20, som sørger for, at du bliver kontaktet.

For dig som modtager sygedagpenge under sygemelding

Hvis du har spørgsmål, så kontakt den jobrådgiver, der har din sag eller jobcentret på telefon 64 82 82 30, så sørger vi for, at du bliver kontaktet.

For virksomheder

Du er velkommen til at kontakte jobcentret på telefon 64 82 82 30, eller den medarbejder i jobcentret, du i forvejen samarbejder med, hvis du har brug for hjælp til rekruttering af nye medarbejdere eller ønsker at stille jeres virksomhed til rådighed for jobrettet tilbud til ledige personer, der er på vej tilbage til job og selvforsørgelse.

Du kan også spørge om muligheder for rekruttering af nye medarbejdere, eller fjernundervisning af dine ansatte medarbejdere ved at kontakte virksomhedskonsulent Danielle Nørlev på telefon 40 13 32 70, eller skrive en mail til vs@nordfynskommune.dk, der er jobcentrets Virksomhedsservice, eller ring til telefon 64 82 82 80. Du kan også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på deres landsdækkende hotline – telefon 72 20 03 50 - mandag til fredag fra kl. 8.00 -16.00.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for fjernundervisning, kan du finde opdaterede oplysninger om online uddannelsestilbud, finansiering af uddannelse til beskæftigede m.m. her:

https://rar-bm.dk/rar-fyn/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-rar-fyn/rar-fyns-arbejde-med-jobrettet-voksen-og-efteruddannelse/oversigt-over-online-kurser-paa-fyn/

Under Coronakrisen har Folketinget indgået politiske aftaler om en række hjælpepakker til virksomheder. Se mere om de konkrete tiltag og find hjælp til, hvordan du ansøger m.m. på Erhvervsstyrelsens www.virksomhedsguiden.dk

Hvis du som virksomhed har medarbejdere, der er sygemeldte på grund af Coronavirus, er der også ekstra hjælp at hente i forhold til refusion af sygedagpenge. Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk om Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige.

Du skal fortsat søge refusion til sygedagpenge ad sædvanlige kanaler, dvs. via www.nemrefusion.dk eller www.virk.dk.

Der er mange kilder til information på nettet til erhvervslivet og virksomheder, herunder blandt andet:
www.virksomhedsguiden.dk (Erhvervsfremmestyrelsen)
www.nordfynskommune.dk (Nordfyns Kommune)
www.neet.dk (Nordfyns Erhverv og Turisme).


Dagrenovation og genbrugspladser

Kompost åbner på genbrugspladserne

Onsdag den 13. maj kan du igen hente kompost på alle genbrugspladser i den almindelige åbningstid. Der har været stor efterspørgsel på kompost, siden vi åbnede genbrugspladserne sidst i marts måned. Derfor åbner vi nu for kompost.

Aften-åbent om onsdagen

For at lette presset på genbrugspladserne i denne tid, særlig i weekenden, vil vi holde åbnet onsdag aften kl. 17-20. Fra onsdag den 13. maj vil det derfor være det være muligt at hente kompost fra kl. 17-20 på alle tre genbrugspladser. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af aftentilbuddet. Det er kun muligt at afhente kompost ved kompost-aften, ikke aflevere affald.

Kompost er gratis

Vi fylder gerne din trailer for dig. Hvis du selv ønsker at fylde din trailer, så må du selv medbringe en skovl.

__________________________________

Dagrenovation

 • Indsamling af dagrenovation mv. fra husstandene fortsætter som vanligt. Du får tømt dine affaldsbeholdere ved husstanden, som normalt. Ved manglende tømning af affaldsbeholder bedes du kontakte Lunde Vognmandsforretning på tlf. 65 95 50 59.

Genbrugspladser

Tirsdag den 31. marts genåbnede genbrugspladserne. 

For at nedsætte risikoen for corona-smitte, er det vigtigt at vi overholder nogle simple regler ved besøg på pladserne. Der vil være adgangsbegrænsning, så der kun lukkes et vist antal personer ind af gangen. Kom derfor så få personer i bilen som muligt, så kommer alle hurtigere til.

Vi beder om, at man retter sig efter de anvisninger personalet giver. Hold afstand til andre borgere og personalet når du kommer ind på pladsen. For at begrænse kontakten mellem borgere og personale vil der være lukket for aflevering af farligt affald.

Der vil ikke kunne købes grus, flis og perlesten og hentes kompost. Der vil også være lukket for aflevering og salg af genbrugseffekter. 


Tag egen skovl og kost med

For at forhindre overførsel af smitte vil der ikke være skovle og koste til rådighed på pladserne. Husk at tage din egne redskaber med.


Åbningstider

Genbrugspladserne vil være åbne i den normale åbningstid, altså også om søndagen. I påsken vil der som sædvanligt være åbent skærtorsdag, påskelørdag og 2. påskedag.


Fem gode råd

 1. Sortér affaldet hjemmefra, så du hurtigt kan aflevere det.
 2. Medbring kun affald, du selv kan læsse af.
 3. Bliv i bilen, mens du venter.
 4. Følg pladsmedarbejdernes og myndighedernes anvisninger, mens du holder i kø og er på pladsen.
 5. Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af.

Kulturinstitutioner

Bibliotekerne åbner igen fra mandag d. 18. maj 


Bemærk, at Borgerservice fortsat vil være lukket.


Du kan som vanligt blive betjent af bibliotekspersonalet og reservere, låne og aflevere materialer. For at minimere smitterisici, vil der dog være enkelte ændringer:

• Der vil ikke være mulighed for at sidde og læse i biblioteksrummene.
• Der vil ikke være mulighed for at flere personer samles i små grupper. 
• Der vil ikke være aviser tilgængelige.
• Der vil ikke være adgang til bibliotekets PC’ere.

”Det selvbetjente bibliotek” (kl. 07.00-22.00) vil fortsat være lukket jævnfør retningslinjerne fra Kulturministeriet. 


Vi skal passe bedst muligt på hinanden

Derfor anbefaler vi, at du: 

• Opholder dig så kort tid som muligt i det fysiske biblioteksrum.
• Overvejer, om du behøver at aflevere dine hjemlånte materialer i den første åbningsuge. Der er ikke pålagt gebyrer i lukkeperioden, og du kan vente til og med d. 8. juni 2020 med at aflevere dit materiale uden gebyrer. Fra denne dato vil der løbe gebyrer på igen. 
• Overvejer, om du kan vente et par dage med at hente dine reserveringer, da der kan være pres på. Husk dog at hente dem senest den 29. maj, da de annulleres herefter.   

Vi følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Vi stiller håndsprit og handsker gratis til rådighed. Du har selv ansvaret for, at overholde retningslinjerne samt personalets henstillinger og anbefalinger.  

For yderligere information henviser vi til nordfynsbib.dk og bibliotek.dk.


Borgerservice: Betjen dig selv på Borger.dk

Borgerservice åbner som nævnt ikke i denne fase af genåbningen. Der er dog ingen grund til panik. Du kan i de fleste tilfælde servicere dig selv på Borger.dk 


Har du akut behov for en borgerserviceydelse?

Ring til 64 82 82 82. Telefontider: man., tirs., ons. kl. 9.00 - 15.00, tors. 9.00 -17.00 og fre 9.00 - 13.00.


Til dig der er erhvervsdrivende

Nordfyns Kommune står stadig klar til at tage imod jer, når I har brug for hjælp. Selv om vi ikke længere sidder på vores vante pladser på Otterup Rådhus, så er alle medarbejdere stadig tilgængelige både på telefon og på mail. Vi deltager ikke i fysiske møder, men er der behov for et møde, så er vi klar til et telefonmøde over TDCs mødetelefon.

Da vi i øjeblikket ikke sidder samlet på Otterup Rådhus, vil det tage lidt længere tid for os at få koordineret tingene. Men det er vigtigt for Nordfyns Kommune, at vi bidrager til, at I kan fortsætte jeres erhvervsaktiviteter så upåvirket som muligt. 

De aktiviteter hvor vi har private entreprenører og håndværkere på, fortsætter også uændret. Det gælder fx vores bygge- og anlægsprojekter. Der kan selvfølgelig opstå særlige situationer, hvor vi bliver nødt til at omprioritere. Men vi vil i videst muligt omfang forsøge at holde projekterne i gang. Alle projektledere er også klar på både telefon og mail.

Alle medarbejdere er som nævnt fortsat klar til at tage imod jer. Det gælder også Jobcenteret, som står klar til at hjælpe med assistance til rekruttering af nye medarbejdere og behandling af ansøgninger om sygedagpengerefusion.

Skulle I alligevel opleve det vanskeligt at få fat i den korrekte medarbejder, så kan I altid anvende Task Force Erhvervs telefonnumre:


 • Plan og Kulturchef Åse Nielsen 21 52 36 83
 • Projektleder Task Force Erhverv Marianne Greve 20 46 08 28
 • Virksomhedskonsulent Danielle Nørlev 40 13 32 70
 • Direktør Henrik Boesen 40 76 43 64.

Hjælpepakke til lokale virksomheder

10 punkter: Sådan hjælper Nordfyns Kommune virksomhederne


De lokale virksomheder i Nordfyns Kommune er i lighed med mange andre virksomheder økonomisk pressede af corona-situationen. På den baggrund har Nordfyns Kommune sammensat en hjælpepakke med følgende initiativer:

1. Den gode erhvervsservice fortsætter med fuld damp. Alle projektledere i kommunen er til rådighed på både telefon og mail, og Task Force Erhverv er tilgængelig for virksomhedshenvendelser 24/7.

2. Nordfyns Kommune prioriterer betalinger til private og mindre erhvervsdrivende først. Der er pt. 1.018 fakturaer til en værdi af 23,1 mio. kr. Nordfyns Kommune er også venligt stemt over for at fremrykke betalinger til virksomheder om nødvendigt.

3. Kommunen vil se positivt på at forlænge tidsfristen for betalinger, som kommunen opkræver hos erhvervslivet. 

4. Der er fortsat fuld damp på anlægsprojekter og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. De aktiviteter, hvor vi bruger private entreprenører og håndværkere, fortsætter uændret. Det gælder fx bygge- og anlægsprojekter. Kommunen planlægger en overførsel på 49,2 mio. kr. til anlægsopgaver. 

5. Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver bliver fremrykket i det omfang det overhovedet er muligt.
 
6. Bibliotek- og Borgerservice har fokus på erhvervsdrivende og medarbejdere, som har brug for nyt kørekort og  pas for at kunne udføre deres erhverv. Ansatte kan få individuelle aftaler via omstillingen. Det kræver fysisk fremmøde for at få udstedt et pas eller kørekort, og der modtages kun én borger af gangen for at dæmme op for smittespredningen.

7. Nordfyns Erhverv og Turisme tilbyder sparring om likviditetsoptimering og finansiering. Formålet er at stille virksomhederne stærkere, hvis de får ekstra behov for at styrke likviditeten i forbindelse med Corona / COVID 19-krisen. Konkret vil det være tidligere kreditdirektør i Nordfyns Bank, Arne Jørgensen, der står for rådgivningen. Sparringen er gratis og er i drift fra mandag den 23. marts 2020.

8. Fuld fokus på nødpasning af børn af ansatte i private virksomheder. Alle ansatte, der har behov, får uafhængigt af beskæftigelse, plads i nødpasningsordningen – hvis ikke de har andre muligheder. 

9. Nordfyns Kommune fortsætter sin praksis med at indkøbe mad mv. til kommunens plejecentre hos de lokale butikker og forretninger. 

10. Søndersø Genbrugsstation er åben for at modtage affald fra virksomheder alle hverdage kl. 10.00-17.00. Alle kommunens genbrugsstationer er p.t. lukket for almindelige borgere.

Til folkeoplysende foreninger, selvejende haller og kulturaktører

Genåbning af indendørs fritidsaktiviteter


Der er nu åbnet for, at foreninger kan genoptage indendørs aktiviteter under forudsætning af, at Kulturministeriets retningslinjer overholdes.


Find retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside.


 • Selvejende haller kan åbne, når de er klar, i henhold til retningslinjerne.
 • Foreninger i egne eller lejede lokaler, samt i kommunale klubhuse, skal gennemgå retningslinjerne og kan genåbne, hvis de overholder kravene.
 • Foreninger, der booker enkelte tider i kommunale lokaler, typisk på skoler, skal kontakte den enkelte institution og koordinere opstarten af foreningsaktiviteterne med institutionen/skolen. Foreningerne vil selv være ansvarlige for:
  • At retningslinjerne for foreningsaktiviteten er synlige
  • At håndsprit er tilgængeligt
  • At deltagerantal ved de enkelte aktiviteter overholder de gældende restriktioner for større forsamlinger
  • At arealkravet og afstandskravet ved aktiviteten overholdes      
  • Forsvarlig rengøring af eventuelle rekvisitter.


Foreninger bør desuden kontakte relevante hovedorganisationer og forbund, der kan have gode idéer til opstarten og konkrete retningslinjer, der er tilpasset de enkelte aktivitetsformer.


______________________________________________________

Genåbning af udendørs fritidsaktiviteter


Genoptagelsen af udendørs fritidsaktiviteter vedrører alene udendørsaktiviteter, som kan afvikles inden for rammerne af Kulturministeriets retningslinjer. Se retningslinjerne her. 


Der henvises også til de generelle krav og anbefalinger, der er offentliggjorte på coronasmitte.dk.


Før en forening igangsætter udendørsaktiviteter skal aktiviteterne tilrettelægges på en måde, hvor Kulturministeriets retningslinjer overholdes. Derudover opfordres foreningerne til at kontakte sin hovedorganisation eller specialforbund vedrørende specifikke retningslinjer, samt gode råd til opstart.


Vi understreger, at genoptagelsen af flere udendørsaktiviteter ikke betyder en fuldstændig tilbagevenden til situation før coronasmitten. Det er desuden foreningernes ansvar at sørge for at organisere rammerne om aktiviteterne, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger og hygiejneråd kan overholdes.


________________________________________________________

Bevillinger og tilskud


Kultur- og Fritidsområdet rammes bredt af situationen omkring COVID-19, da økonomien på området helt eller delvist er baseret på aktiviteter og arrangementer. Nedenfor er en oversigt over de forskellige tiltag og støttemuligheder, der er for de enkelte aktører på området.


Aktørerne er selv forpligtet til at søge de enkelte tilskudsordninger rettidigt, ligesom det forventes at aktørerne tænker aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.


Herudover forventes det at foreningerne selv via proaktiv indsats kontakter medlemmerne, med henblik på at sikre, at alle i videst muligt omfang via medlemskab og kontingent bidrager til at understøtte foreningerne i den særlige situation, som vi alle står i nu.


Statslige hjælpepakker


1. Kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af større arrangement


Arrangementsordningen er gældende for offentlige arrangementer, der var planlagt afviklet i tidsrummet 6. marts - 31. august 2020 og gælder for arrangementer med mere end 350 deltagere. Arrangementer defineres som:


 • Enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
 • Ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.


Ordningen kan dog ikke benyttes af selvejende institutioner, der modtager mere end 50 % offentlige tilskud til drift. Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer ordningen.


Det forventes at alle foreninger mv. i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


2. Midlertidig lønkompensation


Lønkompensationsordningen er målrettet erhverv/organisationer med under 50 % offentligt tilskud, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Lønkompensationen fra staten er 75 % for funktionærer og 90 % for timelønnede, dog maksimalt 30.000 kr., hvis man vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. Medarbejderne må ikke arbejde under hjemsendelsen. Der kan også søges lønkompensation for elever og lærlinge, og der er ikke krav om, at elever og lærlinge hjemsendes i perioden.

Der kan maksimalt opnås lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. 


Der er den 6. april 2020 indgået aftale om, at lønkompensationsordningen udvides for selvejende institutioner, foreninger og fonde mv., som modtager mere end 50 % af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud. Ordningen for denne gruppe omfattes af de generelle kriterier for lønkompensation. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til gavn for kulturlivet.


Det er endnu uafklaret om selvejende haller vil være omfattet af lønkompensationsordningen for kulturområdet. Såfremt de er det, vil de ligeledes kunne søge om kompensation for fald i eventuel kommerciel omsætning. Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.


Det forventes at alle foreninger, haller mv. i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


3. Statsligt tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger


Regeringen har sammen med et flertal blandt Folketingets partier besluttet at yde et ekstraordinært tilskud op 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.


Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på nationalt niveau på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF.


Det forventes at alle foreninger mv. i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


4. Statsligt tilskud til aftenskolerne


Aftenskolerne kan søge Slots- og Kulturstyrelsen om kompensation for op til 90 % af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan kompenseres for tabt deltagerbetaling op til de faktisk afholdte udgifter.


Det forventes at aftenskolerne i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


Støtte til tab af forventede indtægter


Der er umiddelbart ikke hjemmel til, at kommunen kan yde et ekstraordinært tilskud til foreninger, haller, mv., der taber forventede indtægter som følge af aflysning af arrangementer, da støtten vil være uden for det allerede budgetterede kommunale tilskud.


Desuden vil der som regel ikke være tale om indtægter, som foreningerne, haller, mv. er garanteret, da indtægterne ofte vil variere efter deltagerantal, vejret, arrangementets overskud, mv. Hvis arrangementet blev aflyst af andre omstændigheder, f.eks. vejret, arrangørens aflysning/konkurs, vil det heller ikke være muligt for kommunen at yde støtte til foreningerne eller hallerne.


Nordfyns Kommunes hjælpepakke 


Det forventes at alle aktører indenfor kultur og fritidsområdet i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


Herudover forventes det at aktørerne tænker de aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.


Og på samme vis forventes det at foreningerne selv, via proaktiv indsats, kontakter medlemmerne med henblik på at sikre, at alle i videst muligt omfang via medlemskab og kontingent bidrager til at understøtte foreningerne i en særlig situation, som den vi alle står i nu.


Overordnet økonomisk ramme for hjælpepakken er, at de afsatte midler til forenings- og haltilskud på Folkeoplysningsudvalgets område fastholdes selv om aktivitetsniveauet i en periode er helt eller delvist nedlukket. Der vil givetvis også være en periode efter en genåbning, hvor aktivitetsniveauet er lavere end normalt. Et lavere aktivitetsniveau vil normalt betyde, at der udbetales mindre tilskud til haller og foreninger. I denne særlige situation fastholdes den samlede ramme for at hjælpe haller og frivillige folkeoplysende foreninger igennem krisen.


Princippet for hjælpepakken er derfor, at haller og foreninger beholder deres tilskud selv om aktivitetsniveauet falder. Der vil dog fortsat kun blive udbetalt tilskud på baggrund af faktisk afholdte udgifter.


Da nedlukningsperioden pt ikke er kendt, og da der løbende kommer nye oplysninger, så kan den endelige økonomiske beregning endnu ikke fastlægges. Så nedenstående beskriver principperne, så haller og foreninger nogenlunde kan navigere økonomisk i den kommende tid.


1. Hallerne


Hallerne kompenseres for manglende indtægter på grund af faldende foreningsaktiviteter i hallerne som følge af corona-krisen. Kompensationen udmøntes gennem haltildelingsmodellen, hvor 50% af kompensationen lægges på en midlertidig forhøjelse af arealtilskuddet og 50% lægges på aktivitetstilskuddet.


Hjælpepakken betinges dog af, at hallerne ikke opkræver leje for foreningernes aktiviteter efter den 13. marts 2020 og frem til, at de indendørs idrætsanlæg igen kan benyttes som hidtil.


Bemærk dog, at denne betingelse kun vedrører udlejning på timebasis til frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune. Faste lejemål med foreninger, der er indgået på basis af en kvadratmeterpris pr. år, fortsætter som hidtil og de frivillige folkeoplysende foreninger vil kunne opnå lokaletilskud til omkostningen,


2. Foreningerne


Foreningernes medlemsaktivitetstilskud fastholdes i forhold til den normale model. Selv om foreningernes aktiviteter i en periode er helt eller delvist nedlukket, fastholdes dette tilskud og perioden vil dermed kunne tælle med i opgørelsen af aktive medlemmer, ligesom der vil kunne opnås kursustilskud til kurser, der allerede er betalt, men ikke gennemføres pga. situationen omkring coronavirus. Flyttes aktiviteter eller kurser til senere i 2020, vil der kunne opnås tilskud efter de almindelige regler på området.


Planlagte aktiviteter i skolernes gymnastiksale eller andre kommunale lokaler med gebyr, vil ikke blive opkrævet gebyr for den periode, hvor bygningerne er lukket ned som følge af retningslinjerne omkring håndtering af coronavirus.


Tilskud til lokaleleje og andre faste udgifter, kommunen giver tilskud til efter Folkeoplysningsloven og ’Regler for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde’ fortsætter ligeledes, medmindre udgiften er bortfaldet i nedlukningsperioden. Der vil som hidtil kun blive givet tilskud til faktisk afholdte udgifter. 


Regeringens hjælpepakker til erhvervslivet


Opmærksomheden henledes i øvrigt på regeringens hjælpepakke til erhvervslivet, hvor der forventes at de foreninger og haller, som har ansatte, i det omfang det er relevant/muligt i forhold til kriterierne til hjælpepakkerne, også benytter sig af dem for at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen.


1. Aftenskoler


Aftenskolernes tilskud er baseret på antallet af afholdte undervisningstimer, samt debatskabende aktiviteter. Aftenskolerne vil kunne opnå tilskud for allerede planlagte aktiviteter, der må aflyses som følge af tiltag til håndtering af coronavirus i foråret 2020.


Undervisning eller debatskabende arrangementer, der flyttes og gennemføres i 2020, vil opnå tilskud efter de almindelige regler på området.


Det forventes at aftenskolerne i Nordfyns Kommune selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsord-ninger rettidigt.


Bevillinger fra kommunale puljer på Kultur- og Fritidsområdet til aktiviteter og projekter i 2020


 • Allerede bevilgede tilskud fra kommunale puljer fortsætter uændret, såfremt et arrangement eller projekt ikke kan gennemføres som planlagt som følge af COVID-19, men kan afvikles senere i 2020.
 • Såfremt arrangementet eller projektet som følge af COVID-19 ønskes udskudt til 2021, kontaktes administrationen.
 • Såfremt arrangement eller projekt aflyses helt som følge af COVID-19 bortfalder tilskuddet. Såfremt arrangør/projektejer allerede har haft udgifter i forbindelse med planlægningen af arrangementet/projektet, kan der gives tilskud til de faktisk afholdte udgifter. Der skal i denne forbindelse indsendes et regnskab med dokumenterede udgifter til administrationen. Arrangør og projektejer skal endvidere oplyse, om der er søgt og modtaget støtte via de statslige støtteordninger. Det forventes at alle arrangører og projektejere selv tager ansvar for at søge alle relevante tilskudsordninger rettidigt.


Anlægspuljen til Borger- og Landsbyinitiativer, Kultur- og Aktivitetspuljen, Puljen til lokale initiativer og Udviklingspuljen vil kunne søges løbende i 2020, og der vil for at understøtte erhvervslivet blive åbnet for, at der kan gives tilskud til flere håndværkertimer frem for foreningernes eget bidrag i form af frivillig arbejdskraft.


Der omfordeles desuden midler fra puljerne ’Borger og Landsbyinitiativer’, samt ’Kultur- og Aktivitetspuljen’, som målrettes aktiviteter i de 3 hovedbyer med det formål, at flere gæster og turister vil ledes ind i bymidterne og derved understøtte handelslivet.


Aktiviteterne vil blive gennemført i et tæt samarbejde med NEET, Nordfyns Erhverv og Turisme.


Administrationen foreslår at der omfordeles 600.000,- kr. fra puljerne til formålet. Beløbet blev forhøjet til 850.000 kr. af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 27. april 2020.


Herudover vil de midler, der er afsat i budgettet til etablering af BID-samarbejder i de 3 hovedbyer - i 2020 kunne anvendes til andre aktiviteter i hovedbyerne.


Aktører i Nordfyns Kommune med budgetbevillinger indenfor kulturområdet


I budgettet er der afsat midler til flere enkeltstående aktører og arrangementer. Det drejer sig om følgende:


 • Castor
 • Nordfynsspillene
 • Vikingemarkedet


Tilskuddene til hhv. Castor, Nordfynsspillene og Vikingemarkedet fastholdes som udgangspunkt. Dog vil tilskuddet ikke kunne benyttes til at opbygge egenkapital hos aktørerne, men skal benyttes til at dække driftsomkostninger, eventuelle tab i forbindelse med nedlukning og/eller langsigtede investeringer som eksempel indkøb af udstyr. Der skal indsendes et regnskab ved årets udgang.  


Aktørerne er selv forpligtet til at søge de enkelte og relevante tilskudsordninger rettidigt, ligesom det forventes at aktørerne tænker aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.


Herudover er der i budgettet afsat midler til:


 • Museer og arkiver
 • Medborgerhuse og forsamlingshuse


Tilskuddene museer og arkiver, medborgerhuse og forsamlingshuse fastholdes som udgangspunkt. Dog vil tilskuddet ikke kunne benyttes til at opbygge egenkapital hos aktørerne, men skal benyttes til at dække driftsomkostninger, eventuelle tab i forbindelse med nedlukning og/eller langsigtede investeringer som eksempel indkøb af udstyr. Der skal indsendes et regnskab ved årets udgang.  


OBS: Aktører er selv forpligtet til at søge de enkelte og relevante tilskudsordninger rettidigt, ligesom det forventes at aktørerne tænker aktivitetsmæssige ændringer forårsaget af coronakrisen ind i en justering af de enkelte budgetter.

Til dig der køber byggegrund

Vi opretholder vores service på grundsalg såvel for private som for erhvervskunder. 


Har du spørgsmål, eller ønsker du at reservere/købe en byggegrund, kan du kontakte vores grundsalgsmedarbejder direkte på tlf.: 64 82 81 87 eller på mail: vz@nordfynskommune.dk.


Til dig der skal med bussen

Alle lokalbusser (skolebusser) kører normalt, og alle regionale busser kører stort set normalt på hele fyn.


Se mere på  www.fynbus.dk/coronavirus.Øvrige forhold

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet holder åbent som vanlig. Læs mere på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Omsorg-og-stoette/Hjaelpemidler-til-voksne.

Vej og Park

 • Nødvendige tilsyn på veje, i bymidter med videre udføres som vanlig. Der bliver udført nødvendige akutte opgaver med henblik på at opretholde trafiksikkerhed og øvrig sikkerhed i det offentlige rum. 
 • Af hygiejnenæssige årsager har medarbejderne ekstra fokus på at forholde sig forsvarligt i forhold til skraldespande og affald generelt.
 • Vinterberedskab fortsætter uændret.

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse kører uændret. Læs mere på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Ejerbolig/Rotter.

Byggeri og anlæg

Bygge- og anlægsprojekter kører uændret for erhverv.

Siden blev sidst opdateret 24.06.2020 af indholdsansvarlig VTORPT

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00