Høring af Budget 2020-2023 i perioden 2. til 20. september 2019

Som en del af budgetprocessen sender vi nu Budget 2020-2023 i høring hos brugerbestyrelser, Med-organisationen og andre høringsparter


Budgetprocessen er i år lidt anderledes. Det skyldes, at aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020 er forsinket.

Aftalen mellem regeringen og KL forventes at være klar primo september, og konsekvenserne af aftalen for Nordfyns Kommune vil blive meldt ud i midten af september. Først herefter vil det administrative budget blive udarbejdet og vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 26. september.

Derfor består høringsmaterialet i år alene af et omstillingskatalog og et anlægskatalog.

I omstillingskataloget finder du forslag til omprioriteringer, der skal sikre balance mellem indtægter og udgifter. Netop den målsætning har været medvirkende til, at Nordfyns Kommune igennem årene har haft en stabil og sund økonomi, som danner grundlaget for en fortsat udvikling af kommunen.

I anlægskataloget finder du forslag til anlægsinvesteringer i perioden 2020-2023. Formålet med kataloget er at prioritere anlægsinvesteringer inden for de 75 mio. kr. årligt, der er afsat.

Du finder materialet her:

Høringsperioden løber frem til den 20. september 2019. Høringssvar afleveres til hoeringsvar@nordfynskommune.dk senest den 20. september 2019.

Alle høringssvar vil sammen med resten af budgetmaterialet være afsæt for de politiske forhandlinger, der munder ud i den endelige budgetaftale.

Siden blev sidst opdateret 02.09.2019 af indholdsansvarlig DHA

Kontakt

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00