Budget 2019

Det administrative Budget for 2019

Det administrative budget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 er den 8. august 2018 præsenteret for Kommunalbestyrelsen, og vil i perioden fra 9. til 29. august 2018 være i høring.

Hovedtallene i det administrative budget for 2019 viser:

  • et overskud af den ordinære drift på 87,6 mio. kr.
  • anlægsinvesteringer på 88,5 mio. kr.
  • afdrag på gæld på 15,7 mio. kr.
  • forbrug af likviditeten på 27,9 mio. kr.

I det administrative budget for 2019 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,8 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)
Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.


Du vil kunne læse mere om det administrative budget for 2019 her:

For at skaffe et grundlag for Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med vedtagelse af et endeligt budget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022, er der udarbejdet forslag til udmøntning af et økonomisk råderum samt anlægsprioriteringer. Endvidere har medarbejdere i Nordfyns Kommune haft mulighed for at komme med effektiviseringsforslag til budget 2019. Disse forslag er nærmere beskrevet i følgende kataloger:

I budgetoverslagsårene 2020-2022 er der inden for de enkelte velfærdsområder taget udgangspunkt i forventningerne til befolkningsudviklingen jf. Nordfyns Kommunes befolkningsprognose for perioden 2018-2030, som beskrevet i følgende publikation:

Budgetaftalen 2019

Siden blev sidst opdateret 21.09.2018 af indholdsansvarlig OLE