Budget 2018

Den 5. oktober 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2018

Effektiv drift af kerneopgaverne, et fortsat højt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne og målrettede investeringer på blandt andet skole- og fritidsområdet. Det er igen i år blot nogle af hovedoverskrifterne i Nordfyns Kommunes budget, hvor Vision 2021 også fortsat har sæt sit tydelige præg. Gennem et aktivt medborgerskab og samarbejde mellem kommunen og de forskellige fællesskaber rundt omkring i kommunen, udvikles velfærden i de kommende år. Det betyder, at der i budgettet fortsat fokuseres på politiske initiativer, hvor prioriteringerne er til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv, og hvor initiativerne også er til gavn for den kommunale økonomi.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik har også været omdrejningspunkt for budgetlægningen for de kommende 4 år, hvor fokus har været på at sikre, at måltallet for den ordinære drift med et overskud på 65 millioner kroner og målet om et tilsvarende anlægsniveau efterleves. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der er fokus på vækst og udvikling af Nordfyns Kommune, hvor de overordnede hovedtal for budgettet i 2018 er som følgende:

  • et overskud af den ordinære drift på 98 millioner kroner
  • anlægsinvesteringer på 76 millioner kroner
  • afdrag på gæld på 16 millioner kroner
  • forbrug af likviditeten med 1 million kroner.

I 2018 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,8 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)
Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

Budgetaftalen for 2018 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år er der afsat 279 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 76 millioner kroner er prioriteret i 2018. 

Fordeling af anlægsbudgettet på 76 millioner kroner i 2018 mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.


På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet anvendes der i 2018 37 millioner kroner, hvoraf 26 millioner kroner er prioriteret til haller og fritidsområder og 6 millioner kroner til renovering og udvikling af by- og landområderne.

12 millioner kroner bliver i 2018 anvendt på områderne inden for Børn og Unge, hvor størstedelen anvendes til modernisering af skoler og daginstitutioner. Over de næste 4 år investeres der 64 millioner kroner i modernisering af skoler og daginstitutioner samt 4 millioner kroner til fornyelse af legepladser og -redskaber.

På Teknik- og Miljøudvalgets område anvendes der i 2018 18 millioner kroner i fremtidige anlægsinvesteringer, hvoraf 4 millioner kroner anvendes til energibesparende foranstaltninger, 6 millioner kroner anvendes til udvikling og renovering af Bogense Havn og Marina, herunder velfærdsbygningerne, 2 millioner kroner anvendes til etablering af rekreative områder, ligesom der er prioriteret 2 millioner kroner til renovering af fortove.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse mere om budgettet.

Indledning med Hovedoversigt
Generelle budgetoplysninger
Budgetaftalen
Finansiering
Arbejdsmarkedsudvalget
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Anlægsinvestering
Takster
Oversigter med decentraliseringsaftale
Personaleoversigt
Økonomiske oversigter

Siden blev sidst opdateret 15.12.2020 af indholdsansvarlig OLE

Kontakt

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82

Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00