Det administrative budget for 2018

Det administrative budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 er den 10. august 2017 præsenteret for Kommunalbestyrelsen, og vil i perioden fra 11. til 25. august 2017 være i høring.

Hovedtallene i det administrative budget for 2018 viser:

 -  et overskud af den ordinære drift på   72,2 mio. kr 
 -   anlægsinvesteringer på  65,9 mio. kr.
 -  afdrag på gæld på  15,7 mio. kr.
 -   forbrug af likviditeten på   17,5 mio. kr.

I det administrative budget for 2018 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,8 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

Du vil kunne læse mere om det administrative budget for 2018 her:

For at skaffe et grundlag for Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med vedtagelse af et endeligt budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021, er der udarbejdet forslag til udmøntning af et økonomisk råderum samt anlægsprioriteringer. Endvidere har medarbejdere i Nordfyns Kommune haft mulighed for at komme med effektiviseringsforslag til Budget 2018. Disse forslag er nærmere beskrevet i følgende kataloger:

Eventuelle høringssvar til Det administrative budget for 2018, sendes til Økonomi og Løns mailadresse: hoeringssvar@nordfynskommune.dk. Høringssvarene skal være os i hænde senest fredag den 25. august 2017, og vil herefter indgå i de videre politiske drøftelser for vedtagelsen af budgettet for den kommende 4 årige periode.

Siden blev sidst opdateret 11.08.2017