Budget 2017

Den 6. oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2017.

Effektiv drift af kerneopgaverne, et fortsat højt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne og målrettede investeringer på blandt andet skole- og fritidsområdet. Det er blot nogle af hovedoverskrifterne i Nordfyns Kommunes budget, hvor Vision 2021 også fortsat har sat sit tydelige præg. Gennem et aktivt medborgerskab og samarbejde mellem kommunen og de forskellige fællesskaber rundt omkring i kommunen, udvikles velfærden i de kommende år. Det betyder, at der i budgettet fortsat fokuseres på politiske initiativer, hvor prioriteringerne er til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv, og hvor initiativerne også er til gavn for den kommunale økonomi.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik har også været omdrejningspunkt for budgetlægningen for de kommende 4 år, hvor fokus har været på at sikre, at måltallet for den ordinære drift med et overskud på 65 millioner kroner og målet om et tilsvarende anlægsniveau efterleveres. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der er fokus på vækst og udvikling af Nordfyns Kommune, hvor de overordnede hovedtal for budgettet i 2017 er som følgende:

  • et overskud af den ordinære drift på 103 mio. kr.
  • anlægsinvesteringer på 74 mio. kr.
  • afdrag på gæld på 16 mio. kr.
  • styrkelse af likviditeten med 3 mio. kr.

I 2017 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,8 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social -og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

Budgetaftalen for 2017 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år er der afsat 269 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 74 millioner kroner er prioriteret i 2017. 

Fordeling af anlægsbudgettet på 74 millioner kroner i 2017 mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet anvendes der i 2017 næsten 34 millioner kroner, hvoraf 23 millioner kroner er prioriteret til hallerne og 6 millioner kroner til renovering og udvikling af by- og landområderne.

20 millioner kroner bliver i 2017 anvendt på områderne inden for Børn og Unge, hvor størstedelen anvendes til modernisering af skoler og daginstitutioner. Over de næste 4 år investeres der 66 millioner kroner i modernisering af skoler og daginstitutioner samt 4 millioner kroner til fornyelse af legepladser og -redskaber.

På Teknik- og Miljøudvalgets område anvendes der i 2017 19 millioner kroner i fremtidige anlægsinvesteringer, hvoraf 4 millioner kroner anvendes til energibesparende foranstaltninger, 4 mio. kr. anvendes til etablering af rekreative områder, ligesom der er prioriteret 5 mio. kr. til de trafikale forhold omkring byudviklingen på Fiona-grunden.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse mere om budgettet.

 

 

 

 

 

Siden blev sidst opdateret 23.09.2016 af indholdsansvarlig OLE

Kontakt

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82

Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00