Budget 2016

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 8. oktober 2015 budgettet for 2016.

Effektiv drift, et fortsat højt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne og målrettede investeringer på blandet andet skole- og fritidsområdet. Det er blot nogle af hovedoverskrifterne i Nordfyns Kommunes budget – et budget hvor der også er foretaget en bevidst kobling til Vision 2021, som er formuleret sammen med borgere, virksomheder, foreninger og kommunens øvrige lokale aktører.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik har også været omdrejningspunkt for budgetlægningen for de kommende 4 år, hvor fokus har været på at sikre, at måltallet for den ordinære drift med et overskud på 65 millioner kroner og målet om et tilsvarende anlægsniveau efterleveres. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der er fokus på vækst og udvikling af Nordfyns Kommune, hvor de overordnede hovedtal for budgettet i 2016 er som følgende:
  • et overskud af den ordinære drift på 78 mio. kr.
  • anlægsinvesteringer på 65 mio. kr.
  • afdrag på gæld på 15 mio. kr.
  • låneoptagelse på 12 mio. kr.
  • likviditetstræk på   6 mio. kr.

I 2016 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,8 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

Budgetaftalen for 2016 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år er der afsat 229 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 65 millioner kroner er prioriteret i 2016.

Fordeling af anlægsbudgettet på 65 millioner kroner i 2016 mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet anvendes der i 2016 næsten 18 millioner kroner, hvoraf 7 millioner kroner er prioriteret til hallerne og 6 millioner kroner til renovering og udvikling af by- og landområderne.

22 millioner kroner bliver i 2016 anvendt på områderne inden for Børn og Unge, hvor størstedelen anvendes til modernisering af skolerne. Over de næste 4 år investeres der 61 millioner kroner i skolerne samt 7 millioner kroner i daginstitutionerne.

På Teknik- og Miljøudvalgets område anvendes der i 2016 29 millioner kroner i fremtidige anlægsinvesteringer, hvoraf 16 millioner kroner er anvendes til renovering og etablering af cykelstier. Etablering af rekreative områder er også prioriteret med 4 millioner kroner, ligesom en investering på 2 millioner kroner til vinterberedskabet, skal sikre en fremadrettet effektivisering af driften.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du læse mere om budgettet.

Siden blev sidst opdateret 25.09.2015 af indholdsansvarlig GIC

Kontakt

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82

Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00