Budget 2015

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 9. oktober 2014 budgettet for 2015.

Effektiv drift, et fortsat højt niveau på bygge- og anlægsinvesteringerne og målrettede investeringer. Det er blot nogle af hovedoverskrifterne i Nordfyns Kommunes budget. I kombination med en skattelettelse og øget brug af konkurrenceudsættelse bliver det nemmere, bedre og billigere at være borger og virksomhed i vores kommune.

Nordfyns Kommunes økonomiske politik har blandt andet været udgangspunktet for budgetlægningen for de kommende 4 år, hvor fokus har været på at sikre, at måltallet for den ordinære drift med et overskud på 65 millioner kroner og målet om et tilsvarende anlægsniveau efterleveres. Med den langsigtede økonomiske planlægning sikres det, at der er fokus på vækst og udvikling af Nordfyns Kommune, hvor de overordnede hovedtal for budgettet i 2015 er som følgende:

  • et overskud af den ordinære drift på 70,4 mio. kr.
  • anlægsinvesteringer på  76,9 mio. kr.
  • afdrag på gæld på 16,2 mio. kr.
  • låneoptagelse på 11,5 mio. kr.
  • likviditetstræk 19,7 mio. kr.

I 2015 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,7 milliarder kroner, hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram:

Budgetaftalen for 2015 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år er der afsat 262 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 77 millioner kroner er prioriteret i 2015. 

Fordeling af anlægsbudgettet på 77 millioner kroner i 2015 mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram.

På Erhvervs-, Kultur- og Fritidsområdet anvendes der i 2015 næsten 12 millioner kroner, hvoraf 7 millioner kroner er prioriteret til fritidsområdet og 4 millioner kroner til fornyelse og renovering af Otterup og Bogense By. Projekter der også prioriteres i de efterfølgende år sideløbende med investeringer i udvikling af landområderne.
34 millioner kroner bliver i 2015 anvendt på områderne inden for Børn og Unge, hvor størstedelen anvendes til en ny tandklinik samt modernisering af skolerne. Over de næste 4 år investeres der 58 millioner kroner i skolerne samt 8 millioner kroner i daginstitutionerne.
På Teknik- og Miljøudvalgets område anvendes der i 2015 næsten 24 millioner kroner i fremtidige anlægsinvesteringer. 7 millioner kroner anvendes til havneinvestering, udvikling af Søbadet samt udvikling af havneområdet. Endvidere er der prioriteret 6 millioner kroner til energibesparende foranstaltninger, der efterfølgende giver årlige driftsbesparelser. Renovering af gadelys, fortove, stier og cykelstier er også prioriteret.

Ved at klikke på nedenstående links, kan du læse mere om budgettet.Siden blev sidst opdateret 18.06.2015 af indholdsansvarlig GIC

Kontakt

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82

Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00