Budget 2014

Nordfyns Kommune har i 2014 budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,7 milliarder kroner, hvoraf de 1,3 milliarder kroner kan henføres til børn og unge, ældre og handicappede samt arbejdsmarkeds- og overførselsindkomstområdet.

Den største post i budgettet for 2014 er udgifterne til skole- og dagtilbudsområdet, herunder særlige foranstaltninger til børn og unge, hvortil der i alt er afsat et samlet budget på 481 millioner kroner.
En anden væsentlig post er udgifterne til arbejdsmarkedsområdet samt overførselsudgifter i form af kontanthjælp, fleksjobydelser, dagpenge, sygedagpenge, pensioner, boligstøtte mv. Hertil er der afsat et budget på 442 millioner kroner.

For ældre- og handicapområdet er der afsat 356 millioner kroner, som kan relateres til udgifter til pleje og omsorg af ældre og handicappede borgere i Nordfyns Kommune.

Den resterende del af budgettet på 459 millioner kroner anvendes til kultur- og fritidslivet, sundhedsområdet, vej og park, natur og miljø samt tværgående administrative funktioner og fællesskaber.

Budgetaftalen for 2014 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune fortsat er prioriteret højt. Over de næste 4 år, er der afsat 273 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 90 millioner kroner er prioriteret i 2014.

20 millioner kroner bliver i 2014 anvendt på områderne inden for kultur, fritid, erhverv og udvikling. Anlægsinvesteringen kan hovedsageligt henføres til investeringer i haller samt fornyelse og byomdannelse i Søndersø og Otterup.

På skole- og dagtilbudsområdet samt børn og unge, investeres der 37 millioner kroner, hvoraf de 30 millioner kroner investeres i de kommunale folkeskoler.

Endvidere anvendes der på sundhed og genoptræningsområdet 11 millioner kroner, som hovedsageligt kan henføres til etablering af en ny tandklinik.

De resterende 22 millioner kroner anvendes til investeringer i vej og stier samt energibesparende foranstaltninger og digitaliseringsprojekter, der efterfølgende giver årlige driftsbesparelser. 

Ved at klikke på nedenstående links, kan du læse mere om det vedtagne budget.

Budgetaftalen

Siden blev sidst opdateret 13.02.2014 af indholdsansvarlig GIC

Kontakt

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82

Send os en almindelig e-mail

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00