Budget 2013

Nordfyns Kommune har i 2013 budgetteret med samlede driftsudgifter på 1,7 milliarder kroner, hvoraf de 1,3 milliarder kroner kan henføres til børn og unge, ældre og handicappede samt arbejdsmarkeds- og overførselsindkomstområdet.

Den største post i budgettet for 2013 er udgifterne til skole- og dagtilbudsområdet, herunder særlige foranstaltninger til børn og unge, hvortil der i alt er afsat et samlet budget på 484 millioner kroner.

En anden væsentlig post er udgifterne til arbejdsmarkedsområdet samt overførselsudgifter i form af kontanthjælp, fleksjobydelser, dagpenge, sygedagpenge, pensioner, boligstøtte mv. Hertil er der afsat et budget på 431 millioner kroner.

For ældre- og handicapområdet er der afsat 370 millioner kroner, som kan relateres til udgifter til pleje og omsorg af ældre og handicappede borgere i Nordfyns Kommune.

Den resterende del af budgettet på 452 millioner kroner anvendes til kultur- og fritidslivet, sundhedsområdet, vej og park, natur og miljø samt tværgående administrative funktioner og fællesskaber.

Budgetaftalen for 2013 betyder endvidere, at fremtidige anlægsinvesteringer i Nordfyns Kommune er prioriteret højt. Over de næste 4 år, er der afsat 128 millioner kroner til anlægsinvesteringer, hvoraf de 47 millioner kroner er prioriteret i 2013. 

20 millioner kroner bliver anvendt på områderne inden for vej og park, natur, miljø og beredskab. Investeringen kan hovedsageligt henføres til energibesparende foranstaltninger samt veje, stier og fortove.

På skole- og dagtilbudsområdet samt børn og unge, investeres der 15 millioner kroner, hvoraf de 11 millioner kroner investeres i de kommunale folkeskoler.

De resterende 12 millioner kroner er blandt andet prioriteret til tiltag med henblik på tiltrækning af turister og nye borgere til Nordfyns Kommune samt investering i digitaliseringsprojekter og -løsninger, der efterfølgende giver årlige driftsbesparelser.

Ved at klikke på nedenstående links, kan du læse mere om det vedtagne budget.

Siden blev sidst opdateret 10.01.2013 af indholdsansvarlig GIC

Kontakt

Økonomi og Løn
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 82 82

Send os en almindelig e-mail