Administrativt Budgetoplæg 2021

Det administrative budget for 2021 samt overslagsårene 2022-2024 er den 13. august 2020 præsenteret for Kommunalbestyrelsen, og vil i perioden fra 9. til 28. august 2020 være i høring.

Hovedtallene i det administrative budget for 2021 viser:

et overskud af den ordinære drift på  
69,0 mio. kr.
anlægsinvestering på
75,0 mio. kr.
afdrag på gæld på
16,1 mio. kr.
låneoptagelse
18,0 mio. kr.
forbrug af likviditeten på
27,5 mio. kr.

I det administrative budget for 2021 er der budgetteret med samlede driftsudgifter på 2,0 milliarder kr., hvor størstedelen af udgifterne kan henføres til:

  • Børn- og ungeområdet (Børne- og Ungeudvalget)
  • Voksen- og ældreområdet (Social- og Sundhedsområdet) 
  • Beskæftigelsesområdet (Arbejdsmarkedsudvalget)
  • Sundhedsområder (Social- og Sundhedsudvalget)

Fordelingen af de samlede udgifter mellem udvalgene fremgår af nedenstående diagram:

Diagrammet viser hvor stor en andel udvalgenes budget er af det samlede budget:

 Arbejdsmarkedsudvalget  429 mio kr.
 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget   46 mio. kr.
 Børne- og Ungeudvalget 509 mio. kr.
 Teknik- og Miljøudvalget  123 mio. kr.
 Økonomiudvalget  204 mio. kr.

Du vil kunne læse mere om det administrative budget for 2021 her:

For at skaffe et grundlag for Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med vedtagelse af et endeligt budget for 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024, er der udarbejdet forslag til udmøntning af et økonomisk råderum samt anlægsforslag. Disse forslag er nærmere beskrevet i følgende kataloger:


Siden blev sidst opdateret 21.08.2020