Frivilighed

Naturparken er helt og holdent baseret på frivillighed, og alle lodsejere har egenrådigt indflydelse på om de ønsker at deltage, hvor meget de ønsker at deltage, og om de evt. ønsker at udtræde undervejs.