Vil du vide mere

Du kan læse mere om Danske Naturparker og Friluftsrådets mærkningsordning på Friluftsrådets hjemmeside:

www.friluftsraadet.dk/kommuner/faa-dansk-naturpark


Du er også velkommen til at kontakte projektleder Lise-Lotte Kragh på
tlf.: 64 82 81 15 eller på mail: naturpark@nordfynskommune.dk