Hvad er grundlaget for naturparken?

Naturparken skal indeholde mindst 50 % beskyttet natur og skal være et sammenhængende areal.


Derudover skal der være fokus på 6 temaer i naturparken:


Natur:
Natur og herlighedsværdien af natur og landskab.
Hvad er særligt unikt for dit område?
Kan det udvikles og hvordan?

.

Kulturarv:
Kysten på Nordfyn bygger også på store inddæmmede arealer.
Hvilke historier fortæller det om os og landskabet?
Hvordan passer vi på den kulturarv vi har?

.

Friluftsliv:
Hvilke muligheder har vi for et aktivt friluftsliv i området?
Hvordan gør vi det endnu bedre?

.

Erhverv:
Hvilke erhverv er de største i dit lokalområde, og hvordan understøttes erhvervets mulighed for samarbejde og udvikling i en naturpark?

.

Formidling:
Vi er stolte af vores egn, og vil gerne vise den frem med tilhørende fortællinger – både til hinanden, men også til vores familie og besøgende.

.

Turisme:
Turister er alle der besøger Nordfyn, inkl. dig selv.
Men turister er også gæster som køber overnatninger på Nordfyn, forelsker sig i vores natur, og køber vores ”naturparkprodukter”. Og måske blive så glade for Nordfyn at de ender med at flytte til vores dejlige område.