Lejlighedsskiltning

Hvis du gerne vil anbringe midlertidige skilte, plakater og lignende ved vejen i forbndelse med begivenheder og arrangementer, skal du søge om tilladelse. Du kan finde nærmere informationer, samt ansøgningsskemaet på følgende hjemmeside: https://www.nordfynskommune.dk/Erhverv/Erhverv-og-landbrug/Soeg-tilladelse-til-skiltning/Lejlighedsskiltning-i-Byomraede

Det er Vej og Park, der er den ansvarlige afdeling i Nordfyns Kommune.