Projekter, der vedrører byggeri

Indebærer dit projekt et anlæg eller byggeri, skal du undersøge, om du skal indhente en byggetilladelse. Det kan ligeledes være nødvendigt at indhente en landzonetilladelse, hvis dit projekt er placeret i landzone eller du skal have indhentet en fuldmagt, hvis projektet er placeret på et kommunalt areal.

Du kan læse mere om hvornår og hvordan, der skal søges om byggetilladelse, samt selvbetjeningsløsningen til ansøgning om byggetilladelse her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggeri

Hvis der er tale om et anlægsprojekt placeret på kommunalt område, skal der indhentes en fuldmagt. Dette gøres i forbindelse med, at du søger om byggetilladelse.