Overnatning

For at kunne overnatte midlertidigt på for eksempel en skole, i en sportshal, i en børnehave eller lignende, skal der søges om tilladelse hos brandvæsenet.

Du kan se de nærmere regler og det relevante ansøgningsskema på Beredskab Fyns hjemmeside: https://beredskabfyn.dk/selvbetjening/ansoegning-om-midlertidig-overnatning