Tilladelse til telte, scener og andre transportable konstruktioner

Som arrangør af et arrangement skal du være opmærksom på, om arrangementet kræver en byggetilladelse. Dette kan være tilfældet, hvis arrangementet indebærer brug af midlertidige konstruktioner som telte, tribuner og scener. 

Du finder kravene til opsætning af transportable konstruktioner og indretning af arrangementsområder her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggeri/Skal-du-bygge/Arrangementer-og-transportable-konstruktioner

Hvis du skal søge om byggetilladelse, skal du gøre det via følgende hjemmeside: https://www.bygogmiljoe.dk

Afdelingen Plan & Kultur er ansvarlig for området i Nordfyns Kommune