Arbejdes der på nye metoder til genanvendelse af plastik?

Lige nu genanvendes ca. 40 % af plasticaffald. Teknologier som infrarød analyse og røntgen scanning bliver mere udbredt i takt med at større affaldsmængder indsamles.

Fra producenternes side arbejdes der med nye design af plastprodukter, hvilket du kan læse mere om på et link nederst på siden.