Hvor kommer plasten hen?

De indsamlede sække køres til firmaet Genknus & Kabell i Odense. Her sorteres plasten og den del der ikke kan genanvendes bliver kørt til Fjernvarme Fyns affaldsforbrænding i Odense. Den genanvendelige plast bliver presset i store baller og sendt videre til Tyskland, hvor man har anlæg, der kan rense og sortere plasten, så den kan genbruges til nye plastprodukter.