Hvor meget plast genanvendes?

Omkring 40 % af det plast, som du afleverer i en sæk, bliver genanvendt. Dette vil stige i fremtiden, da der hele tiden arbejdes på bedre metoder. Plastsortering i kommunerne skaber lige nu stor efterspørgsel på nye sorteringsteknikker og virksomheder, som kan genanvende plasten til nye produkter.