Øvrige forhold

Hjælpemidler

Hjælpemiddeldepotet holder åbent som vanlig. Læs mere på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Omsorg-og-stoette/Hjaelpemidler-til-voksne.

Vej og Park

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse kører uændret. Læs mere på: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Ejerbolig/Rotter.

Byggeri og anlæg

Bygge- og anlægsprojekter kører uændret for erhverv.