Dagrenovation og genbrugspladser

Kompost åbner på genbrugspladserne

Onsdag den 13. maj kan du igen hente kompost på alle genbrugspladser i den almindelige åbningstid. Der har været stor efterspørgsel på kompost, siden vi åbnede genbrugspladserne sidst i marts måned. Derfor åbner vi nu for kompost.

Aften-åbent om onsdagen

For at lette presset på genbrugspladserne i denne tid, særlig i weekenden, vil vi holde åbnet onsdag aften kl. 17-20. Fra onsdag den 13. maj vil det derfor være det være muligt at hente kompost fra kl. 17-20 på alle tre genbrugspladser. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af aftentilbuddet. Det er kun muligt at afhente kompost ved kompost-aften, ikke aflevere affald.

Kompost er gratis

Vi fylder gerne din trailer for dig. Hvis du selv ønsker at fylde din trailer, så må du selv medbringe en skovl.

__________________________________

Dagrenovation

Genbrugspladser

Tirsdag den 31. marts genåbnede genbrugspladserne. 

For at nedsætte risikoen for corona-smitte, er det vigtigt at vi overholder nogle simple regler ved besøg på pladserne. Der vil være adgangsbegrænsning, så der kun lukkes et vist antal personer ind af gangen. Kom derfor så få personer i bilen som muligt, så kommer alle hurtigere til.

Vi beder om, at man retter sig efter de anvisninger personalet giver. Hold afstand til andre borgere og personalet når du kommer ind på pladsen. For at begrænse kontakten mellem borgere og personale vil der være lukket for aflevering af farligt affald.

Der vil ikke kunne købes grus, flis og perlesten og hentes kompost. Der vil også være lukket for aflevering og salg af genbrugseffekter. 


Tag egen skovl og kost med

For at forhindre overførsel af smitte vil der ikke være skovle og koste til rådighed på pladserne. Husk at tage din egne redskaber med.


Åbningstider

Genbrugspladserne vil være åbne i den normale åbningstid, altså også om søndagen. I påsken vil der som sædvanligt være åbent skærtorsdag, påskelørdag og 2. påskedag.


Fem gode råd

  1. Sortér affaldet hjemmefra, så du hurtigt kan aflevere det.
  2. Medbring kun affald, du selv kan læsse af.
  3. Bliv i bilen, mens du venter.
  4. Følg pladsmedarbejdernes og myndighedernes anvisninger, mens du holder i kø og er på pladsen.
  5. Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af.