Til forældre med babyer og småbørn

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har oprettet et nødberedskab med én person fysisk tilstede dagligt. Resten af sundhedsplejerskerne arbejder hjemmefra og er alle kontaktbare for telefonisk vejledning til de familier, de er sundhedsplejerske for. 

Sundhedsplejens vagttelefon er desuden åben på hverdage kl. 9-12, telefonnr. 20 34 43 19.

Sundhedsplejen kontakter telefonisk alle familier med et nyfødt barn og laver aftale om konsultation eller hjemmebesøg.  Konsultationer finder sted i Sundhedsplejens hus, Rugårdsvej 727, Morud. Herefter opretholder sundhedsplejen kontakt med fysiske aftaler indtil barnet vurderes at være i trivsel. Disse aftaler vil primært blive afholdt i Sundhedsplejens hus.

Sundhedsplejen bedes orienteres, hvis der er tegn på sygdom i familier, der venter besøg af sundhedsplejersken, og der henstilles til, at der kun er én forældre, der møder op med barnet i konsultationen med henblik på at reducere smitterisiko. Der modtages kun raske personer i konsultationen. Besøg og konsultationer er afkortet for at mindske smitterisikoen. 

Sundhedsplejen prioriterer flg. besøg under nødberedskabet:
• Tidligt barselsbesøg
• Etableringsbesøg
• Behovsbesøg

Familierne kontaktes telefonisk vedr. deres aftaler med sundhedsplejersken ved ca. 1 mdr., 2 mdr., 4-6 mdr. samt ved 8 – 10 mdr. Her vurderes det, om der er et særligt behov, der kræver en opfølgning eller en fysisk kontakt så sundhedsplejersken kan vurdere barnet. 

Fødsels- og forældreforberedelse ”Ny Familie” er aflyst under nødberedskabet.

Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge afholder ikke fysiske kontakter, men kan kontaktes telefonisk på tlf. 51 41 41 06.

Derudover danner vi ikke mødregrupper under Covid-19 - epidemien, og vi anbefaler, at eksisterende mødregrupper ikke mødes.