Til forældre med babyer og småbørn

Sundhedsplejens beredskab (18. maj)

Sundhedsplejerskerne arbejder hjemmefra og er alle kontaktbare for telefonisk vejledning.

Gravide

Fødsels- og forældreforberedelse ”Ny Familie” er aflyst indtil videre

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle 1. gangs gravide og til gravide med særlige behov.

Besøg til familier med 0 – 1 årige børn

Alle familier med et spædbarn under 1 år tilbydes besøg jf sundhedsplejens besøgsprofil.

Forholdsregler ved besøg i hjemmet

Forud for besøg kontaktes familierne telefonisk med henblik på at afklare, hvorvidt der er en smitterisiko i hjemmet, og afhængig af forældrenes beskrivelse af smitterisiko i hjemmet, planlægger sundhedsplejersken besøget i forhold til evt. brug af værnemidler, telefonisk rådgivning, m.m.

Alle fysiske kontakter gennemføres under overholdelse af en god hygiejne og med følgende forholdsregler med henblik på at reducere smitterisiko:Vejledning og rådgivning vedr. 1-6 årige og skolebørn

Sundhedsplejen tilbyder besøg og telefonisk vejledning vedrørende 1-6 årige med særlige  behov.

Ligeledes tilbydes skoleelever samtale/undersøgelse ved behov. Vanligt skolearbejde genoptages efter skolernes sommerferie.


Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge

Sundhedsplejens tilbud til familier med overvægtige børn og unge genoptager pr. 18. maj muligheden for aftaler med fysisk fremmøde i sundhedsplejens hus i Morud.

Mødregrupper under Covid-19

Sundhedsplejen danner mødregrupper med max 5 mødre med 5 babyer og anbefaler at mødrene kun mødes såfremt de hygiejniske forholdsregler kan imødekommes med god håndhygiejne, rengøring og med 1 meters afstand mellem hver familie.