Til brugere af plejecentre og botilbud for handicappede

Som led i håndteringen af Corona-beredskabet kan du opleve at din dagligdag ændres.


Det sker for at vi kan prioritere ressurserne bedst muligt i forhold til følgende mål:


Alle steder arbejdes der på at skabe trygge rammer for både medarbejdere og borgere. 

Ingen er corona-smittede, men det kan selvfølgelig ændre sig. Vi vil i den situation prioritere kommunikation ekstra højt til de som er tættest på, så du kan følge godt med.


Følg med på Facebook


Vi ønsker generelt, at du som borger kan følge med i, hvordan situationen arter sig. Derfor har vi oprettet Facebooksider for vores mange institutioner, således at du kan tilgå den information og de beskeder, som måtte være relevante for dig.