Til forældre med børn i dagtilbud og skoler

Information om delvis genåbning af dagtilbud og skoler efter påske


På pressemøde i mandags fremlagde statsminister Mette Frederiksen regeringens bud på første fase af genåbningen af Danmark. Genåbningen er forudsat, at vi alle udviser ansvarlig adfærd og at tal for smittede stadig følger den grønne kurve, hvor sundhedsvæsenet kan følge med.


Regeringen ønsker en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark, som skal bringe Danmark sikkert og trygt tilbage til så normale tilstande som muligt.


Regeringen har valgt, at kommunale og private pasningstilbud til børn (dagpleje, vuggestue, børnehave), de mindste klassetrin i folkeskolen (0.-5. årgang), samt
specialklasserne, får mulighed for at komme tilbage til hverdagen først.


Nordfyns Kommune forventer, at dagtilbud og skoler vil være klar til genåbning fra onsdag den 15. april og senest den 17. april 2020. Endelig dato for genåbning af de enkelte dagtilbud og skoler vil fremgå af forældrebrev, som I vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.


Allerede udmeldt nødpasning (se nedenstående afsnit) fungerer som planlagt og ophører efterhånden som dagtilbud og skoler genåbnes i løbet af uge 16.


Genåbningen vil foregå i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger om hygiejne, afstand, rengøring og måden vi omgås hinanden på, herunder flest mulige aktiviteter udenfor.


Når børnene møder ind, vil der være fokus på at gøre alle fortrolige med gode hygiejne-rutiner, som er en forudsætning for at vi til fulde kan efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 


Skolebusserne vil køre efter de normale køreplaner fra onsdag den 15. april 2020.


Regeringen har endvidere meldt ud, at elever i 6. til 9. klasse fortsat skal modtage fjernundervisning, og at årets afgangsprøver aflyses. Årskarakterer overføres som årets afgangsprøveresultat.


Mere information følger i nyt forældrebrev, som I som nævnt vil modtage tirsdag eftermiddag den 14. april 2020.


Vi glæder os til tage de første små skridt henimod en normalisering af vores dagtilbud og skoler. Vi vil arbejde for, at det er så sikkert og trygt for børn og personaler som muligt at møde ind efter påske, og åbner ikke nogle tilbud op før end vi til fulde efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 


_________________________________


Tidligere udmeldinger om nødpasning:

1. Nødpasning efter 13. april

På pressemøde sidste mandag åbnede Statsminister Mette Frederiksen for, at Danmark måske kan vende tilbage til en mere normal hverdag efter påske. En eventuel genåbning vil ske gradvist og forskudt. Mette Frederiksen kom ikke nærmere ind på, hvordan det rent praktisk skal ske.

I skrivende stund forventer vi dog fortsat, at nedlukningen af vores dagtilbud og skoler vil være en realitet efter påske. vi melder dette ud til jer nu, da det muliggør en hensigtsmæssig koordinering og organisering op til påskeferien – så vi kan være klar til at tage imod tilmeldte børn i vores nødberedskab efter påske.

For børn, unge og deres familier betyder det, at nødberedskabet på dagtilbud og skole forlænges -  med den væsentlige ændring at der efter påske tilbydes nødpasning /nødundervisning i HVERT distrikt.

Vi tilbyder efter påske også nødpasning i alle vore specialtilbud. Disse tilbud åbnes for jeres børn, således at der ikke skal andre kriterier til end at jeres barn er visiteret til et specialtilbud. 


Ved behov for nødpasning/nødundervisning kontaktes lederen af barnets sædvanlige dagtilbud/skole telefonisk senest fredag d. 3. april 2020 kl. 12.

Kriterier for nødberedskab fastholdes og er indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Opstår der akut behov skal nedenstående ledere ligeledes kontaktes:


Distrikt Havrehed

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Kernen og på Havrehedskolen afd. Morud.
Skoleleder Kim Funk Johannessen 23743678
Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen 22938141.
 

Distrikt Søndersø

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mælkevejen og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Nødpasning og nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår i henholdsvis Tigerhuset og på Søndersøskolen afd. Nordmark.
Skoleleder Jan Møller-Iversen 30591524
Dagtilbudsleder Inge-Lise Andersen 29337589.
 

Distrikt Bogense

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Skoven og på Bogense Skole afd. Bogense.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Bogense Skole afd. Bogense.
Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen 21369208
Dagtilbudsleder Mette Hjorth 23823911.
 

Distrikt Sletten (inkl. Børnehuset Skovtroldene)

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Mini-Max og på Sletten skole afd. Nordvest.
Nødundervisning for børn i specialiserede tilbud foregår på Sletten skole afd. Otterup.
Skoleleder Mads Dahl Arvidsen 23288878
Dagtilbudsleder Ulla Windfeld-Lund 26744460.
 

Distrikt Særslev-Hårslev

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis Børnehuset Hårslev og på Særslev-Hårslev-Skole afd. Hårslev.
Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Særslev.
Distriktsskoleleder Sara K. Johansen 29377317
Pædagogisk afdelingsleder Lene T. Pagh 23267576.
  

Distrikt Kystskolen

Nødpasning og nødundervisning foregår i henholdsvis børnehuset Fyrtårnet og på Kystskolen afd. Krogsbølle. Nødpasning for dagplejebørn foregår i Børnehuset Mini-Max, Otterup.
Konstitueret Skoleleder Caroline K. Pedersen 24968986
Pædagogisk afdelingsleder Charlotte von Staffeldt Beck 21373182.


Heldagsskolen

Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel 23 35 03 69.

 
_____________________________________

2. Nødpasning frem til 13. april

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag. De iværksatte initiativer forlænges indtil videre til og med 2. påskedag d. 13. april.


Helt konkret betyder det, at hjemsendelsen af børn og unge i Nordfyns kommune forlænges – og at alle dagplejere, daginstitutioner og skoler forbliver lukkede ind til og med d.13. april 2020.


For børn, unge og deres familier betyder det, at det etablerede nødberedskab på dagtilbud og skole forlænges.


Vi tilbyder nødberedskab indenfor følgende tre kriterier i overensstemmelse med Regeringens retningslinjer:


 1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Der tilbydes nødpasning for dagtilbud i henhold til:


Kriterie 1: 

 • Mælkevejen, Søndersø, (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89)

Kriterie 2:

 • Kernen, Morud, (Leder Gitte Helga Kristensen, telefon 22 93 81 41)
 • Tigerhuset, børn i specialiserede tilbud. (Leder Inge Lise Andersen, telefon 29 33 75 89).

Der tilbydes nødundervisning for skoler på henholdsvis:


Kriterie 1: 

 • Søndersøskolen - Nordmark (Leder Jan Møller Iversen, telefon 30 59 15 24). Herunder også alle børn i specialiserede tilbud.

Kriterie 2:

 • Bogense skole, (Leder Pia Brøndsted Jacobsen, telefon 21 36 92 08)
 • Heldagsskolen, (Viceskoleleder Ellen Lone Jung Hertel, telefon 23 35 03 69)

Har I behov for at gøre brug af nødpasning eller nødundervisning, skal I ringe til ovenstående kontaktpersoner. 

________________________________   

Spørgsmål og svar

Læs generelle spørgsmål og svar til børnefamilier her: 

________________________________

Legeaftaler

Læs myndighedernes anbefalinger omkring legeaftaler her.

_______________________________

Tandplejen

Tandklinikken er lukket på ubestemt tid og allerede aftalte tider til og med mandag den 13. april er annulleret. 

Telefonen er lukket fra den 3. april - 13. april. Telefonen er åben igen tirsdag den 14. april mellem kl. 8.00-9.00.

Selvbetjeningsløsningen Borgerbooking er også lukket på ubestemt tid. 

Det er ikke muligt at møde op på klinikken uden aftale.

Ved akut opstået tandpine eller tandskade uden for klinikkens åbningstid henvises til praktiserende tandlæge eller skadestue. Lørdage, søndage og helligdage kan Tandlægevagten, Heden 7, Odense, kontaktes på telefon: 99 44 08 09 fra kl 9.00-12.00.