Til dig der bruger jobcentret

Jobcentret er midlertidigt lukket for fysisk fremmøde

Beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet på grund af Coronavirus. Foreløbig frem til 10. maj 2020. Der er derfor midlertidigt ikke mulighed for fysisk fremmøde i jobcentret og ydelseskontoret på Søndersø Rådhus.

I stedet kan vi kontaktes på disse måder:

• Til den jobrådgiver, der i forvejen arbejder sammen med dig i din sag
• Mail til jobcenter@nordfynskommune.dk
• Telefon 64 82 82 30 i telefonåbningstiden, så sørger vi for, at du bliver kontaktet
• Brev i postkasser på kommunens rådhuse, herunder Søndersø Rådhus, Vesterled 8, 5471 Søndersø

Suspenderingen betyder, at alle planlagte samtaler er aflyst, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. Det betyder også, at du som borger i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du har den samme ydelse som hidtil.

Det betyder:

• At der ikke gennemføres kontaktforløb og jobsamtaler med personer, der er ledige
• At der i A-kasseregi ikke afholdes CV-samtaler eller rådighedssamtaler
• At personer, der er ledige ikke er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
• At Jobcentre og A-kasser ikke sanktionerer ledige personer for udeblivelser og manglende rådighed.

Der er andre regler, hvis du er sygemeldt og modtager sygedagpenge, og eksempelvis står over for, at skulle have vurderet din fortsatte sygedagpengeret i jobcentret. Hvis du har spørgsmål, så kontakt den jobrådgiver, der har din sag. Du kan også ringe til jobcentret på telefon 64 82 82 30, så sørger vi for, at du bliver kontaktet.


For dig som modtager dagpenge under ledighed og er medlem af en A-kasse

Da det grundet situationen med Corona er vanskeligt at søge og finde arbejde, er der nu indgået en politisk aftale, der følges op af lovgivning om, at perioden fra 9. marts til 9. juni 2020 ikke tæller med i din dagpengeperiode (dagpengeanciennitet). Hvis du har opbrugt din dagpengeret i perioden fra 9. marts og til nu og eventuelt meldt dig ud af A-kassen, har du ved genindmelding ret til dagpenge frem til 9. juni 2020, hvis du er berettiget hertil.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt din egen A-kasse eller jobrådgiver i jobcentret via telefon 64 82 82 30.

For dig som er medlem af en A-kasse og er blevet ledig

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk på første ledighedsdag. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte din A-kasse eller du kan kontakte jobcentret på telefon 64 82 82 30.


For dig som er blevet ledig og vil søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Du kan ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på www.borger.dk. Hvis du har spørgsmål om dine muligheder for at søge om ydelser kan du kontakte ydelsesgruppen i jobcentret på telefon 64 82 83 20, som sørger for, at du bliver kontaktet.


For dig som modtager sygedagpenge under sygemelding

Da opfølgningsforløbet i din sygedagpengesag grundet situationen med Corona er suspenderet, og det er vanskeligt at få din sag lægeligt afklaret, er der indgået en politisk aftale, der følges op af lovgivning om, at din sygedagpengeret forlænges i 3 måneder hvis:

• Du i perioden 9. marts til 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for 9 måneder (det såkaldte revurderingstidspunkt), og

• Det ikke er muligt at forlænge din sygedagpengeret yderligere efter en af de 7 forlængelsesmuligheder, og

• Du i øvrigt opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

Det gælder også, hvis du i samme periode allerede har fået forlænget din sygedagpengeret efter en af forlængelsesmulighederne og denne forlængelsesmulighed udløber og du ikke ville kunne få forlænget dine sygedagpenge yderligere.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt den jobrådgiver, der har din sag eller jobcentret på telefon 64 82 82 30, så sørger vi for, at du bliver kontaktet.
 

For virksomheder

Hvis du som virksomhed har brug for råd og vejledning om konsekvenser for aftaler om igangværende aktive tilbud til ledige kan du kontakte den virksomhedskonsulent eller jobrådgiver, du i forvejen samarbejder med, eller til jobcentret på telefon 64 82 82 30, der sørger for, at du bliver kontaktet.

Hvis du vil spørge om muligheder for rekruttering af nye medarbejdere, kan du kontakte virksomhedskonsulent Danielle Nørlev på telefon 40 13 32 70, eller skrive en mail til vs@nordfynskommune.dk, der er jobcentrets Virksomhedsservice, eller ring til telefon 64 82 82 80. Du kan også kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på deres hotline – telefon 72 20 03 50 - mandag til fredag fra kl. 8.00 -16.00.

Folketinget har indgået politiske aftaler om en række hjælpepakker til virksomheder. Se mere om de konkrete tiltag og find hjælp til, hvordan du ansøger m.m. på Erhvervsstyrelsens www.virksomhedsguiden.dk

Hvis du som virksomhed har medarbejdere, der er sygemeldte på grund af Coronavirus, er der også ekstra hjælp at hente i forhold til refusion af sygedagpenge. Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk om Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige.

Du skal fortsat søge refusion til sygedagpenge ad sædvanlige kanaler, dvs. via www.nemrefusion.dk eller www.virk.dk.

Der er mange kilder til information på nettet til erhvervslivet og virksomheder. Vi kan anbefale bl.a. at følge med på:
www.virksomhedsguiden.dk (Erhvervsfremmestyrelsen)
www.nordfynskommune.dk (Nordfyns Kommune)
www.neet.dk (Nordfyns Erhverv og Turisme).