Hjælpepakke til lokale virksomheder

10 punkter: Sådan hjælper Nordfyns Kommune virksomhederne


De lokale virksomheder i Nordfyns Kommune er i lighed med mange andre virksomheder økonomisk pressede af corona-situationen. På den baggrund har Nordfyns Kommune sammensat en hjælpepakke med følgende initiativer:

1. Den gode erhvervsservice fortsætter med fuld damp. Alle projektledere i kommunen er til rådighed på både telefon og mail, og Task Force Erhverv er tilgængelig for virksomhedshenvendelser 24/7.

2. Nordfyns Kommune prioriterer betalinger til private og mindre erhvervsdrivende først. Der er pt. 1.018 fakturaer til en værdi af 23,1 mio. kr. Nordfyns Kommune er også venligt stemt over for at fremrykke betalinger til virksomheder om nødvendigt.

3. Kommunen vil se positivt på at forlænge tidsfristen for betalinger, som kommunen opkræver hos erhvervslivet. 

4. Der er fortsat fuld damp på anlægsprojekter og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. De aktiviteter, hvor vi bruger private entreprenører og håndværkere, fortsætter uændret. Det gælder fx bygge- og anlægsprojekter. Kommunen planlægger en overførsel på 49,2 mio. kr. til anlægsopgaver. 

5. Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver bliver fremrykket i det omfang det overhovedet er muligt.
 
6. Bibliotek- og Borgerservice har fokus på erhvervsdrivende og medarbejdere, som har brug for nyt kørekort og  pas for at kunne udføre deres erhverv. Ansatte kan få individuelle aftaler via omstillingen. Det kræver fysisk fremmøde for at få udstedt et pas eller kørekort, og der modtages kun én borger af gangen for at dæmme op for smittespredningen.

7. Nordfyns Erhverv og Turisme tilbyder sparring om likviditetsoptimering og finansiering. Formålet er at stille virksomhederne stærkere, hvis de får ekstra behov for at styrke likviditeten i forbindelse med Corona / COVID 19-krisen. Konkret vil det være tidligere kreditdirektør i Nordfyns Bank, Arne Jørgensen, der står for rådgivningen. Sparringen er gratis og er i drift fra mandag den 23. marts 2020.

8. Fuld fokus på nødpasning af børn af ansatte i private virksomheder. Alle ansatte, der har behov, får uafhængigt af beskæftigelse, plads i nødpasningsordningen – hvis ikke de har andre muligheder. 

9. Nordfyns Kommune fortsætter sin praksis med at indkøbe mad mv. til kommunens plejecentre hos de lokale butikker og forretninger. 

10. Søndersø Genbrugsstation er åben for at modtage affald fra virksomheder alle hverdage kl. 10.00-17.00. Alle kommunens genbrugsstationer er p.t. lukket for almindelige borgere.