Indsatsplan

Gyldighed

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune er gældende fra datoen for offentliggørelse.

Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo er gældende i 5 år i perioden fra 2019 til 2023.

Indsatsområde

Indsatsplanen gælder inden for indsatsområdet, som omfatter hele Nordfyns Kommune.

Krav til bekæmpelse

Alle lodsejere har pligt til at sikre, at der sker en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dette indebærer, at:

Bekæmpede bestande af kæmpebjørneklo bør tilses hver tredje uge, hvor der tages stilling til tidspunkt og metode for næste bekæmpelse. Det kan være nødvendigt at tilse bekæmpede forekomster af kæmpebjørneklo efter august, da bekæmpede planter også sent på sommeren kan danne blomsterstande, der skal fjernes inden frøsætning.

Tidsfrister

Bekæmpelse skal foregå i hele vækstperioden.

Nordfyns Kommune har sat følgende frister for bekæmpelse af bjørneklo:

Overholdelse af ovenstående frister for bekæmpelse af bjørneklo er en god rettesnor for en effektiv bekæmpelse, dog skal der altid bekæmpes i relation til forekomstens intensitet.