Hvordan bruger man fritidspasset?

Med fritidspasset i hånden kan barnet deltage i en fritidsaktivitet uden at betale kontingent. Fritidspasset kan også bruges til at dække en eventuelt egenbetaling, hvis barnet deltager i spejderlejre, stævner og ture i forbindelse med fritidsaktiviteten, ligesom det kan benyttes til tøj, der benyttes til fritidsaktiviteten, hvis indkøbet foretages via foreningen (for eksempel en gymnastikdragt til gymnastikopvisning). 

Fritidspasset gælder til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune. Foreningerne kan du finde under foreningsoversigten på Nordfyns Kommunes fritidsportal: https://fritidsportal.nordfynskommune.dk

Foreningen skal udfylde side 2 i fritidspasset og registrere, hvilket barn og hvilke aktiviteter fritidspasset benyttes til, samt kontingentets og eventuelt øvrige udgifters størrelse. Foreningen får refunderet udgifterne i forbindelse med udbetaling af medlemsaktivitetstilskuddet.